• Slide

    De toekomst?
    Daar zijn wij dagelijks mee bezig

In vergelijking met andere landen in de wereld is Nederland eigenlijk één grootstedelijk gebied. Dit biedt voordelen, maar zorgt ook voor uitdagingen. Denk aan de impact van het groeiend aantal inwoners op verkeersdoorstroming, de vraag naar woningen, de water- en energievoorziening en de CO2-uitstoot. Een Digital Society helpt de uitdagingen het hoofd te bieden.

Digital Society biedt oplossingen EF-inzetje_Onze-Visie-2

Eurofiber gelooft in de samenwerking tussen burgers, overheden en bedrijven om maatschappelijke en economische uitdagingen aan te gaan. Technologie maakt het daarbij mogelijk om middelen slimmer en efficiënter in te zetten. Dit leidt tot duurzame economische ontwikkeling, innovatie, meer welzijn en verstandig gebruik en beheer van natuurlijke bronnen. Kortom: een Digital Society.

Open netwerk als basis

In een Digital Society is een permanente uitwisseling en ongelimiteerde beschikbaarheid van data noodzakelijk. Dit vergt een betrouwbare digitale infrastructuur, die altijd en overal toegang tot informatie en applicaties geeft. Met ons open netwerk en datacenter kunnen organisaties de onbegrensde mogelijkheden van de digitale wereld zelf inrichten en benutten. Zo bieden we de basis om mensen, organisaties en bedrijfsobjecten te verbinden in een Digital Society.