Verglazing van zakelijk Nederland groeit snel

Eerder dit jaar werd in de media bericht dat de uitrol van glasvezel in Nederland haperde.  Dat geldt misschien voor consumenten, maar in de zakelijke markt kun je rustig spreken van een rappe ‘verglazing’ die organisaties verder helpt in hun digitalisering. Dat constateert Jeanine van der Vlist, Algemeen Directeur van Eurofiber Nederland.

Begin mei publiceerde de NOS cijfers uit een onderzoek van adviesbureau Stratix over de uitrol van glasvezelnetwerken in ons land. Er zou sprake zijn van een stagnatie in aanleg waarbij toegang tot snel internet onder druk komt te staan. Aangezien slechts 16% van de consumenten ook werkelijk gebruik maakt van glasvezel, kiezen telecommunicatiebedrijven voor dit segment voor een voorzichtige uitrol. Veel relevanter is in deze hoe het gesteld is met de verglazing van zakelijk Nederland. Daar komt immers de innovatie vandaan en daar wordt economische waarde gecreëerd.

90% van zakelijk Nederland heeft toegang tot glasvezel

Digitale transformatie van bedrijven en instellingen gaat in een rap tempo. Daarbij is toegang tot snel internet absoluut noodzakelijk voor bijvoorbeeld de massale aanspraak op clouddiensten en de ontwikkeling van Internet-of-Things en Big Data toepassingen. Inmiddels heeft meer dan 95% van de Nederlandse organisaties toegang tot glasvezel. En belangrijker nog, netwerkleveranciers zoals Eurofiber, investeren gezamenlijk jaarlijks tientallen miljoenen in de uitrol van glasvezel voor zakelijk Nederland. Verglazing groeit met meer dan 75 km per week. We hebben voor de zakelijke markt in elk geval geen overheid nodig die telecommunicatiebedrijven dwingt meer glasvezel uit te rollen, zoals de Eindhovense wethouder Staf Depla bepleitte, als reactie op de NOS-publicatie.

Faciliterende overheid

We hebben een overheid nodig die zorgt voor een effectief economisch concurrentieklimaat. Dat doet de Nederlandse politiek goed. Zeker in vergelijking tot landen om ons heen. Maar het kan altijd beter. Benodigde verbeteringen liggen vooral op het vlak van lokale uniforme wet- en regelgeving en het automatiseren van instemmingsprocedures. Bovendien is er afstemming tussen marktpartijen nodig om huidige glasvezelnetwerken beter te benutten. Dan hoeft de investering maar eenmaal te worden gedaan en verglazen we sneller.

Aanleg van glasvezel is duurder dan het upgraden van oudere netwerken. De kabels zelf zijn niet zo duur, maar het graven wel. Dat gaat gepaard met instemmingsprocedures die in kosten, tijd en aanpak per gemeente verschillen. Zo betaalt een bedrijf in Amsterdam een kleine 400 euro per instemming, waar voor hetzelfde scenario in Rotterdam meer dan 1.800 euro betaald moet worden. Procedures kunnen bovendien sneller door meer standaardisatie en het digitaliseren van het proces. Een instemmingsprocedure is te vaak een herhaaldelijke afhandeling van teveel papierwerk. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) moet zich hard maken voor eenduidige afspraken voor lokale vergunningen en leges.

Landelijk overleg voor het beter benutten van glasvezel

Overheidsfunctionarissen zijn zich terdege bewust van het belang van snel internet. Daarbij lijkt geld niet het grootste probleem. Zo kan het gebeuren dat allerlei initiatieven worden ondernomen voor de aanleg van nieuw glasvezel, zonder dat eerst gedegen onderzoek wordt gedaan naar wat er al in de grond ligt. Gemeenten ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe digitale diensten waarvoor een apart netwerk aangelegd wordt. Een groot deel van het huidige glasvezel wordt momenteel dan ook niet optimaal benut. Daarom roep ik de Minister van Economische Zaken op om een landelijk overleg op te tuigen, waarbij relevante betrokkenen ervoor gaan zorgen dat bestaande glasvezelnetwerken veel beter gebruikt worden. Dat is goedkoper, duurzamer en zorgt voor een optimaal benut landelijk dekkend glasvezelnetwerk zonder veel verspilling van kabels.

De stagnatie van de uitrol van glasvezel naar Nederlandse huishoudens is misschien zorgelijk. Aan de andere kant kunnen consumenten prima uit de voeten met de huidige netwerken. In een concurrerende markt zoals Nederland kunnen telecommunicatiebedrijven zich eigenlijk niet permitteren dat toegang tot connectiviteit wordt onthouden als de consument daarom vraagt. Verglazing van zakelijk Nederland is op de goede weg. Maar het kan nog beter. Met meer afstemming en eenduidige wet- en regelgeving en daardoor lagere kosten. Het zou goed zijn als de overheid zich daar nog beter voor gaat inzetten.