Stijging NPS naar +17

In december vorig jaar hebben velen van u weer meegewerkt aan ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Allereerst willen we u bedanken voor uw feedback, dit helpt ons om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat u onze dienstverlening waardeert met een 7,8. Het aantal partners dat ons zou aanbevelen is vele malen groter dan degenen die dit niet zouden doen, dit leidt tot een Net Promotor Score van +17. We zijn erg blij met de waardering die u ons geeft en zien dit als een resultaat van al onze inspanningen van de afgelopen jaren.

We zijn continue bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Het nieuwe partner programma speelt hier natuurlijk een belangrijk rol in. Maar ook door te investeren in uw kennisniveau door de nieuwe Partner Academy wordt door u zeer gewaardeerd. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar weer volop ingezet op ons netwerk, door 50% van onze omzet te investeren in ons netwerk en IT-systemen. Zo hebben we bijvoorbeeld de capaciteit van een belangrijk deel van ons netwerk vervijfvoudigd. En we hebben het ‘First Time Right’ percentage van geplande werkzaamheden weten te verhogen naar 80%, wat een stijging is van 30% ten opzicht van 2016. Maar ook frequenter contact met elkaar en sneller reageren op verzoeken, dragen bij aan positieve partnerbeleving.

Graag delen wij een aantal belangrijke inzichten van het onderzoek met u:

  • 90% van onze partners waardeert Eurofiber met een 7 of hoger
  • Vooral ‘Netwerk betrouwbaarheid’, ‘Proactief meedenken met uw organisatie’ en ‘Snelheid van leveren’ worden door u als zeer belangrijk aangemerkt
  • Eurofiber scoort ten opzichte van andere providers zeer goed op ‘Netwerk betrouwbaarheid’ en ‘Ondersteuning bij administratieve en support vragen’.
  • Er is ruimte voor verbetering in onze communicatie vooral tijdens het leverings- en storingsproces

Uiteraard vormen de inzichten uit het onderzoek een belangrijke basis voor de verbeterplannen van Eurofiber. Graag komen wij in onze volgende nieuwsbrief hierop terug.