• Slide

    Industrie

    Digitalisering leidt tot nieuwe verdienkansen en productiviteitsverhoging.

    Industrie

    Digitalisering leidt tot nieuwe verdienkansen en productiviteitsverhoging.

De toenemende digitalisering van de industrie biedt nieuweAmbassadeur Smart Industrie verdienkansen. De inzet van ICT en andere technologieën, Smart Industry, leiden tot steeds meer mogelijkheden in maatwerk, dienstverlening en productiviteitsverhoging. Technologieën die grote hoeveelheden data met zich mee brengen en hoge eisen stellen aan een betrouwbare digitale infrastructuur.

Samenwerken in de keten

De Nederlandse industriesector is sterk in het leveren van maatwerk op basis van intensieve klantrelaties. Op deze manier kunnen klantspecifieke producten met een hoge complexiteit in kleine series worden ontwikkeld en geproduceerd. Dit vraagt om een intensieve samenwerking en communicatie tussen verschillende ketenpartijen. Betrouwbare en veilige online communicatie tussen is hierin onmisbaar.

Veranderende business modellen

Steeds vaker zien we een versmelting van industrie en diensten. Productiebedrijven verkopen en leveren producten steeds vaker ‘as a service’ of ‘pay per use’ model. Ook zien we dat onderhoud steeds vaker op afstand wordt uitgevoerd. Dit soort dienstverlening wordt veelal vanuit de cloud aangeboden en stelt hoge eisen aan de toegang van cloudplatformen. De glasvezelinfrastructuur van Eurofiber biedt deze zekerheid.

Efficiency in productieproces

Het efficiënter inrichten van productieprocessen leidt tot lagere kosten en een lagere total cost of ownership voor de klant. Sensoren en hoogwaardige ICT-netwerken worden gebruikt om vergaande digitalisaties van product- en proces informatie te realiseren. Processen die worden gedreven door enorme hoeveelheden data en leiden tot continue optimalisatie. Deze waardevolle data dient veilig opgeslagen te worden in datacentra die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, zoals de datacenters van ons zusterbedrijf Dataplace.

Bezoek ons op het Smart Industry Jaarevent

Op 16 februari 2017 vindt het jaarlijkse Smart Industry event plaats in Media Plaza Jaarbeurs Utrecht. Als ambassadeur van de Smart Industry gaan we hier graag in gesprek over de toenemende digitalisering van de industrie en welke nieuwe kansen en uitdagingen dit biedt. Smart Industry heeft net als Eurofiber de ambitie om de ontwikkeling in de industriële sector te versnellen.