Procesverbetering prijsindexatie

De afgelopen jaren factureerde Eurofiber zijn totale prijsindexatie eenmalig aan het einde van elk jaar. Deze manier van werken leidde bij een deel van onze klanten en partners tot ongemak. Om beter aan uw wensen tegemoet te komen, heeft Eurofiber zijn proces verbeterd.

Vanaf januari 2016 worden prijzen aan het begin van elk jaar geïndexeerd en zullen ze maandelijks worden doorberekend. Dit houdt in dat vanaf de eerstvolgende factuur de prijsindexatie al is doorberekend en u aan het einde van het jaar geen totaalfactuur meer ontvangt. Bij de berekening van de indexatie per januari 2016 gaat Eurofiber uit van de Consumentenprijsindex eind november 2015 van 116,43 (bij 2006=100), zoals vastgelegd in de Eurofiber algemene voorwaarden.