• Slide

    Duurzaamheid

    Bij Eurofiber nemen we onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.

    Duurzaamheid

    Bij Eurofiber nemen we onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.

Bij Eurofiber nemen we onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We zijn al jaren actief bezig met de verduurzaming van onze organisatie en de ontwikkeling van beleid voor MVO. Dit beleid is gebaseerd op een aantal pijlers waar we veel waarde aan hechten: maatschappelijke betrokkenheid, milieu, ethisch zakendoen en gezondheid en veiligheid. Via het MVO rapport krijgt u een beeld van onze initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijke initiatieven

Vanuit ons MVO-beleid ondersteunen we regelmatig maatschappelijke initiatieven. Zo sponsoren we al bijna 10 jaar de glasvezelconnectiviteit van het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Ook maakten we het mogelijk om de geboorte van een olifantje in Dierenpark Amersfoort live mee te maken. Voor initiatieven van medewerkers is tijd en geld vrijgemaakt. Zo is er jaarlijks 7.760 uur beschikbaar voor vrijwilligerswerk.

Milieu ontzien

EF-inzetje_Duurzaamheid-1Het verduurzamen van onze voortbrengingsketen krijgt veel aandacht binnen MVO. Al sinds 2011 maken we werk van de verlaging van onze CO2-uitstoot. In 2014 hebben we de uitstoot met 20% verminderd door de efficiency van netwerkapparatuur te verhogen en als organisatie bewuster om te gaan met energie. Sinds begin 2015 zijn we voor ons energieverbruik volledig overgeschakeld op groene stroom. We lopen voorop in de markt en daar zijn we trots op.

Ethisch zakendoen

Integer en eerlijk zakendoen staat hoog op onze MVO-agenda. Onze medewerkers en leveranciers weten wat we van hen verwachten. Daar committeren ze zich aan voordat we gaan samenwerken. We hanteren een ‘zero tolerance’-beleid bij het niet naleven van onze gedragscode en voorwaarden.

Gezondheid en veiligheid

MVO houdt ook veilig en gezond werken in. De verplichte certificatie van mensen die aan ons netwerk werken, is daar een voorbeeld van. In totaal zijn momenteel meer dan 900 van onze eigen professionals en medewerkers van onze aannemers gecertificeerd. Binnen onze organisatie stimuleren we gezond eten en sporten. Een jaarlijks hoogtepunt in onze sportieve trackrecord is de door ons gesponsorde Sprint Triatlon in Maarssen.