#Nieuwsbericht

Waardevolle inzichten tijdens tweede editie ‘Eurofiber Smart City Expert Table’

Smart city expert table

Nu smart cities volop in ontwikkeling zijn, is het delen van kennis en ervaringen voor gemeenten van groot belang. Gemeenten en experts gingen daarom 24 september jl. rond de tafel tijdens de tweede expert table sessie ‘Smart Cities Make it Work’, georganiseerd door Flevum in samenwerking met Eurofiber.

Sprekers Errol Scholten (partner EY),  Manfred vom Sondern (CDO en Hoofd Smart City Stadt Gelsenkirchen) en Gerdien Looman (programma coördinator Smart Enschede) presenteren tijdens de sessie mogelijkheden binnen het opschalen van smart cities en eventuele oplossingen voor uitdagingen die gemeenten ondervinden bij het ontwikkelen van smart cities.

‘Maak een businesscase’

Errol Scholten (partner EY) lichtte tijdens zijn presentatie toe op welke manieren gemeenten voor financiering van smart city-projecten kunnen zorgen: ‘Subsidies zijn niet de enige manier om financiering rond te krijgen. Maak een businesscase en werk samen met investeerders, andere gemeentelijke diensten, het bedrijfsleven of zet een fonds op met rendabele projecten, waar je verschillende investeerders en financeerders bij betrekt. Is een businesscase niet mogelijk? Kijk dan ook naar subsidies vanuit de Europese Unie’, adviseert Scholten.

‘Toon de urgentie van een Smart City’

Zowel Manfred vom Sondern als Gerdien Looman benadrukten in hun presentaties dat het creëren van urgentie essentieel is om smart city-projecten bovenaan de agenda te krijgen binnen gemeenten. Als Chief Digital Officer en hoofd Smart City van de Duitse ‘slimme’ stad Gelsenkirchen, ervaart Vom Sondern hoe belangrijk, maar ook hoe moeilijk het soms is om partijen mee te krijgen. ‘Maak het verhaal zo concreet mogelijk en vertel het op een manier dat iedereen begrijpt waarom het zo essentieel is  om processen smart te maken’, adviseert de smart city-expert. ‘En zorg vooral dat de smart city oplossingen biedt voor echte problemen van de inwoners.’ Daar sluit Gerdien Looman, programma coördinator van Smart Enschede bij aan: ‘Smart cities worden vaak nog gezien als een luxe. Daarom is het van belang dat je met ondersteuning van data laat zien welk probleem je wilt oplossen en waarom dat voor de leefbaarheid van de stad belangrijk is.’

Over de Smart City sessies

Eurofiber legt met zijn omvangrijke en fijnmazige open glasvezelnetwerk het fundament onder de smart cities in Nederland. Deze expert table sessie ‘Smart Cities Make it Work’ is de tweede in een reeks die Eurofiber over dit thema organiseert. Met de sessies wilt Eurofiber een platform bieden aan gemeenten om ervaringen en ideeën uit te wisselen en zo de succesvolle ontwikkeling van smart cities te ondersteunen.

Smart City E-Book

Download voor meer informatie over de ontwikkeling van smart cities het nieuwe e-book van Eurofiber ‘Smart cities: Make IT Work’. In dit handzame e-book zijn alle gemeentebesturen in kaart gebracht die nu al succesvolle smart city-projecten hebben opgezet.