#Nieuwsbericht

Stijging tevredenheid partners en start transactiemetingen

In november vorig jaar hebben velen van u weer meegewerkt aan ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Allereerst willen we u bedanken voor uw feedback, dit helpt ons om onze dienstverlening verder te verbeteren. Graag delen we de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

We zijn blij met de lichte stijging van uw algemene tevredenheid over onze dienstverlening van een 7,4 in 2015 naar een 7,5 in 2016. We hebben het afgelopen jaar enorm hard gewerkt om onze dienstverlening te verbeteren en zijn blij dat onze inspanningen worden herkend. Door middel van een customer journey traject hebben we gedetailleerd inzicht gekregen in uw ervaringen met het Storingen- en Geplande werkzaamheden proces. De verbetersuggesties die hieruit voortkwamen hebben we direct geïmplementeerd. Daarnaast hebben we vorig jaar een nieuw partnerprogramma ontwikkeld, welke per 1 januari van start is gegaan. We hebben onze saleskanalen anders ingericht, waardoor elke partner nu een eenduidig aanspreekpunt heeft. Deze acties resulteren direct in een stijging van de tevredenheid:

Accountmanager 8 (+1.0)
Storingen 7,6 (+ 0,8)
Geplande werkzaamheden 7,7 (+2.0)!

Om de algemene tevredenheid te laten stijgen naar een 8+ gaan we werken aan de communicatie van onze Sales Support afdeling en de afdelingen betrokken bij Leveringen en Geplande werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden op dit moment in detail met alle afdelingen binnen Eurofiber besproken om vervolgens te komen tot een verbeterplan. We blijven ambitieus en informeren u binnenkort over dit plan.

Start transactiemetingen

Binnen Eurofiber heeft klanttevredenheid de hoogste prioriteit. We zullen daarom niet alleen meer jaarlijks klanttevredenheidsmetingen doen. Om onze processen continue te verbeteren, vragen we uw mening direct na afronding van het offerte-, lever- of storingsproces. We starten in februari met deze zogeheten transactiemetingen. Vanaf dan kunt u gevraagd worden om uw mening te geven over uw ervaring. We hopen dat u wilt helpen onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te brengen.