#Nieuwsbericht

Eurofiber organiseert een ronde tafel: marktpartijen en overheid werken samen aan concrete acties voor Deltaplan 5G

Mona Keijzer heeft de ambitie uitgesproken om Nederland digitale koploper van Europa te maken. Maar om koploper te zijn en te blijven is het essentieel dat partijen met elkaar gaan samenwerken, met name om de uitrol van 5G netwerken efficiënt te laten verlopen.

De uitdaging is om de verschillende belanghebbende partijen met elkaar te verbinden om samen tot een efficiënte en goed gecoördineerde uitrol van 5G te komen. Eurofiber beschikt over een open fijnmazig glasvezelnetwerk dat beschikbaar is voor alle partijen en heeft hiermee een unieke neutrale positie in de uitrol van 5G. Daarom nemen we het voortouw in het samenbrengen van de verschillende partijen en zijn we graag aanjager van gezamenlijke inspanningen voor een goede en efficiënte uitrol van 5G in Nederland. Eurofiber organiseerde op 11 december jl. een ronde tafel bijeenkomst in Den Haag, om concreet te werken aan de inhoud van het Deltaplan 5G voor Nederland.
Deltaplan 5G

Het was een zeer vruchtbare sessie, waarin tweede Kamerleden, lokale bestuurders en bestuurders uit de sector elkaar vonden en gezamenlijk werkten aan het definiëren van concrete acties en oplossingen. In vervolg hierop organiseren we begin februari 2019 een werksessie om de output verder uit te werken en in een rapport vast te leggen: het Deltaplan 5G. Streven is om dit in maart 2019 gereed te hebben.

Deltaplan 5G geen eindpunt

Wat ons betreft is Deltaplan 5G geen eindpunt, maar juist de start van een volgende fase die moet leiden tot concrete implementatie van maatregelen om de gezamenlijke uitdaging ook echt aan te kunnen gaan. Op naar de volgende stap…