#Nieuwsbericht

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek en start transactiemetingen

In november vorig jaar hebben velen van u weer meegewerkt aan ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Allereerst willen we u bedanken voor uw feedback, dit helpt ons om onze dienstverlening verder te verbeteren. Graag delen we de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

We zijn blij dat u de betrouwbaarheid van ons netwerk ook dit jaar weer zeer positief waardeert met een 8,3. De deskundigheid van onze medewerkers beoordeelt u eveneens met een 8,3. Uw algemene tevredenheid over onze dienstverlening is nog steeds hoog te noemen met een 7,7. Ten opzichte van vorig jaar is dit een lichte daling van 0,2 punt. Vanzelfsprekend is dit niet de gewenste ontwikkelrichting. Eurofiber wil zijn premium brandervaring juist versterken om van zijn klanten fans te maken. We zijn daarom meteen aan de slag gegaan om de feedback te verwerken en te gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Om voor de algemene tevredenheid te stijgen naar een 8+ gaan we werken aan de communicatie van onze Sales Support afdeling en de afdelingen betrokken bij Storingen en Geplande werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden op dit moment in detail met alle afdelingen binnen Eurofiber besproken om vervolgens te komen tot een verbeterplan. We blijven ambitieus en informeren u binnenkort over dit plan.

Start transactiemetingen

Binnen Eurofiber heeft klanttevredenheid de hoogste prioriteit. We zullen daarom niet alleen meer jaarlijks klanttevredenheidsmetingen doen. Om onze processen continue te verbeteren, vragen we uw mening direct na afronding van het offerte-, lever- of storingsproces. We starten in februari met deze zogeheten transactiemetingen. Vanaf dan kunt u gevraagd worden om uw mening te geven over uw ervaring. We hopen dat u wilt helpen onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te brengen.