#Nieuwsbericht

Nieuw partnerprogramma Eurofiber is gestart

Eurofiber is onlangs gestart met het nieuwe partnerprogramma. Dit partnerprogramma is onderdeel van onze Open over 2020 Strategie. Belangrijk speerpunt van deze strategie is dat we van onze klanten en partners Eurofiber fans willen maken. Intensieve samenwerking met onze partners en wederzijds commitment staan centraal in het Eurofiber partnerprogramma.

Samen groeien

Door ons open netwerkmodel kunnen we effectief samenwerken met verschillende partners. Het programma richt zich op het gezamenlijk groeien in de zakelijke markt. Hierbij maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en aanvullende dienstverlening. Naast de focus op groei, richt het partnerprogramma zich ook op het behouden van klanten en klanttevredenheid.

Alle partners binnen het programma krijgen binnen Eurofiber een commercieel aanspreekpunt die regelmatig contact onderhoudt. We ondersteunen partners ook op het gebied van marketing.

Start Eurofiber Academy

We gaan aanzienlijk investeren in de kennis en vaardigheden van de commerciële teams van partners. Eurofiber is momenteel bezig met het ontwikkelen van de Eurofiber Academy. Na het volgen van de Academy worden partners gecertificeerd. We hechten hier veel waarde aan, omdat we onze gezamenlijke klanten de beste oplossing willen bieden.

Voor de ontwikkeling van de Eurofiber Academy hebben we gekozen voor de bewezen kennis en ervaring van het bedrijf Business Opportunity School (BOS). In nauwe samenwerking ontwikkelen we zowel e-learning modules als klassikale trainingsprogramma’s. Via een eigentijdse portal krijgen partners 24/7 toegang tot alle (propositie)kennis en data die nodig is om klanten goed te kunnen servicen. We kijken uit naar de lancering van de portal en de eerste trainingen, welke we verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar.

Meer weten?

De eerste groep partners is al ingestroomd in het nieuwe partnerprogramma van Eurofiber. Mocht u naar aanleiding van het partnerprogramma vragen hebben of wilt u deelnemen, neemt u dan contact op via uw accountmanager of via het contactformulier.