#Nieuwsbericht

Inzicht in de levertijd van glasvezel

Als u een glasvezelinfrastructuur bij Eurofiber afneemt, wilt u graag zo snel mogelijk van die digitale verbinding gebruik kunnen maken. Afhankelijk van het type verbinding krijgt u een levertijd die tussen de zes en veertien weken beslaat. Kan die oplevering niet sneller, denkt u vast. Helaas is dat vaak niet mogelijk, omdat we afhankelijk zijn van andere partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente die een graafvergunning moet afgeven. We laten graag zien hoe onze levertijden in elkaar steken.  

“Als er nog geen glasvezel naar het pand van een klant ligt, duurt het ongeveer veertien weken voordat wij een nieuwe verbinding kunnen opleveren”, vertelt Evelien Endhoven, manager delivery bij glasvezelleverancier Eurofiber. Afhankelijk van de omstandigheden kan dat langer of korter duren. Zo maakt Endhoven onderscheid tussen ‘onnet’, ‘onnet plus’ en ‘offnet’. “Bij een onnet-locatie ligt er al een glasvezelaansluiting naar het pand van de klant en kunnen we gebruikmaken van de al aanwezige netwerkapparatuur. Zo’n locatie kunnen we in principe binnen zes weken aansluiten.”

Toestemming nodig van gemeente

“We spreken van onnet plus als er een glasvezelkabel naar het pand aangelegd is, maar waar we inpandig een nieuwe route moeten aanleggen en waar we een nieuw vezelpaar voor deze verbinding moeten vrijmaken in het aanwezige tracé.” Om de inpandige route af te stemmen vindt allereerst een bezoek van een gecertificeerde aannemer plaats op locatie, de zogenaamde ‘site survey’. Daarbij brengt hij de huidige situatie in kaart, bepaalt hoe de route in het pand gaat lopen en waar de apparatuur moet komen. Voor het blazen van extra vezels in een buis moet de dichtstbijzijnde handhole worden opgegraven. Dat is een waterdichte behuizing waar verschillende buizen en kabels bij elkaar komen en waar aansluitingen tussen een bedrijfspand en de rest van ons netwerk worden gemaakt. “Zo’n handhole kun je niet zomaar opgraven, daar hebben we toestemming voor nodig van de gemeente. Bovendien moeten we rekening houden met de planning van de aannemer die de handhole opgraaft en de vezels bijblaast.” Daarmee komt de levertijd voor onnet plus-locaties uit op ongeveer tien weken.

Volledig nieuwe verbinding aanleggen

En dan is er nog offnet. Daarvan is sprake als er een nieuwe aansluiting gegraven moet worden tussen de dichtstbijzijnde handhole – waar ons glasvezelnetwerk ligt – en de locatie van de klant. “Om te mogen graven, hebben we toestemming nodig van de gemeente. De meeste gemeenten rekenen standaard een verwerkingstijd van acht weken voor een vergunning”, vertelt Endhoven. Inmiddels hebben we met zoveel gemeenten zaken gedaan dat we vrij goed weten hoe lang de vergunningprocedures per gemeente duren. “Daar passen we vervolgens de afgegeven levertijd op aan. Als we weten dat bij een bepaalde gemeente de procedure standaard zes weken duurt, wordt de oplevering dus automatisch twee weken korter. Andersom geldt dat natuurlijk ook.”

Toegewijde aandacht

Bij de laatste twee scenario’s vindt er een site survey plaats. “Van onze salesafdeling gaat een aanvraag door naar de afdeling Delivery. Daar zijn medewerkers dedicated met de klant bezig. Dat begint met een zogenaamd intakegesprek waarin de opdracht nog een keer doorgenomen wordt en bijzonderheden over de komende periode worden afgestemd. Daarna onderhouden onze medewerkers gedurende de gehele levertijd contact met onze klanten voor het beantwoorden van vragen, voor het helder krijgen van de precieze wensen en eisen en voor het geven van aanvullende informatie over het proces en de voortgang. We merken dat klanten deze dedicated contactpersonen erg waarderen.” Deze informatie-uitwisseling over en weer is belangrijk. Als een klant bijvoorbeeld verhuist of het contract met zijn huidige leverancier heeft opgezegd, is er sprake van een acute deadline voor de oplevering. “Het is heel belangrijk dat we dit van tevoren goed weten. Hoewel we qua levertijden afhankelijk zijn van veel factoren, zoals het vergunningsproces en weersomstandigheden, proberen we deze harde deadlines zoveel mogelijk te halen.”

Situatie in kaart brengen

Uit dit contact komt ook waardevolle informatie voor de site survey van de aannemer. “Daar winnen we tijd mee.” Binnen twee weken – de zogenaamde engineeringsperiode – neemt de aannemer contact op met de klant om een afspraak voor die site survey te maken. Hoe sneller die afspraak kan worden gepland, hoe sneller het verdere proces in gang kan worden gezet. Het komt voor dat het (nieuwe) pand nog niet gereed is, of dat de ruimte waar de glasvezelkabel binnen moet komen nog niet af is. Dat heeft consequenties voor de opleverdatum. “

Bij de site survey kijkt de aannemer waar de glasvezel het pand binnenkomt, hoe de route buiten en in het pand moet lopen en welke barrières geslecht moeten worden. Als het gaat om een offnet locatie wordt ook de route, die gegraven moet worden, in kaart gebracht. Na deze werkvoorbereiding stelt de aannemer een plan van aanpak met een verwachte opleverdatum op. “Daarin is rekening gehouden met onze historische kennis over vergunningsperiodes bij gemeenten, maar ook of er bijvoorbeeld boringen moeten worden uitgevoerd om onder water, wegen of rails door te kunnen graven.”

Vergunning en uitvoerend werk

“De wachttijd op de vergunning gebruiken we om alvast het noodzakelijke voorbereidende werk aan onze backbone, het bestaande Eurofiber-netwerk, uit te voeren”, vertelt Endhoven. “Zo optimaliseren we het proces en besparen we tijd.” Zodra de vergunning binnen is, hebben we nog maar vier weken de tijd om de aanlegwerkzaamheden uit te voeren. Dat lijkt een ruime tijd, maar er kunnen genoeg problemen de kop opsteken, zoals bodemverontreiniging. “We zijn verplicht om daar melding van te maken en onderzoek te doen. Dat neemt tijd in beslag.” Ook weersomstandigheden hebben invloed op de werkzaamheden. Bij vorst of extreem nat weer kan niet gegraven worden. “Bovendien zijn er veel regels waaraan we moeten voldoen, die per gemeente verschillen. Helaas is het niet zo dat we in een keer 700 meter kunnen graven, de buis kunnen plaatsen, de vezels kunnen blazen en de boel weer dichtmaken. Vaak mogen we maar een beperkt aantal meters per dag aanleggen, omdat een gemeente niet wil dat er lange stukken straat in een keer worden opgebroken.”

Het grootste risico op vertraging zit in het uitvoerende werk en dat werk wordt het meest dicht op de opleverdatum uitgevoerd, waardoor vertraging helaas meestal pas in een laat stadium bekend is. Zo komt het voor dat een gemeente een geasfalteerd fietspad over een handhole heeft aangelegd. Of er wordt veel puin in de ondergrond aangetroffen wat het graven en aanleggen van een nieuwe buis bemoeilijkt. “Maar we moeten ook geregeld wachten met het aanleggen van onze verbindingen, omdat de gemeente of bijvoorbeeld energiebedrijven al werkzaamheden uitvoeren. De gemeente plant de diverse werkzaamheden zodanig dat de graafoverlast voor burgers zo laag mogelijk is. Dat betekent dat we moeten wachten tot een bepaald tracé open mag voordat we erbij kunnen.”

Hoge leverbetrouwbaarheid

We bouwen bewust geen speling in bij het afgeven van opleverdata, ook al zit het fysieke werk met de meeste risico’s op vertraging, aan het einde van het traject. Het afgelopen jaar haalden we een leverbetrouwbaarheid van 71 procent. Dat betekent dat we de opleverdatum die in het site survey rapport is gesteld, hebben gehaald. Redenen voor het niet halen van die datum zijn bijvoorbeeld onverwachte problemen die tijdens de aanleg naar boven komen. Soms zijn klanten niet aanwezig op het moment van de site survey, of is de kast waar de belichtingsapparatuur in komt niet aanwezig; ook dat heeft invloed op de levertijd. Dan zijn er nog de gevallen waarin de gemeente onze vergunningsaanvraag afkeurt of aangeeft dat we een nieuwe route moeten kiezen. “Tijdens het hele traject zijn we van heel veel factoren afhankelijk: de gemeente, de klant, het weer, de omstandigheden in de grond, andere bouwplannen”, somt Endhoven op.

Vier weken voor de geplande opleverdatum belt onze projectsupportmedewerker nogmaals met de klant voor een statusupdate. “Doordat we het voorbereidende werk aan onze backbone in het proces naar voren hebben gehaald en bijvoorbeeld het ontwerpproces parallel zijn gaan doen in plaats van serieel, hebben we onze processen geoptimaliseerd en waar mogelijk tijd bespaard. Daardoor konden we onze levertijd de afgelopen jaren verkorten. Meer rek zit er helaas niet in, doordat we van externe partijen afhankelijk zijn, onder meer voor de vergunning. Maar doordat we onderscheid maken in het type locatie, weten hoe lang een bepaalde gemeente over een vergunningsaanvraag doet, en regelmatig contact onderhouden met klanten, zijn we flexibel en kunnen we snel een juiste inschatting geven als het gaat om levertijden”, besluit Endhoven.