#Nieuwsbericht

Hoe wij de maatschappij dienen tijdens de crisis

How we serve society during the crisis

Eurofiber is beheerder van vitale, digitale infrastructuur. Onze glasvezelkabels en datacenters zijn letterlijk de levenslijn voor duizenden bedrijven en instellingen, waaronder overheden, zorginstellingen, hulpdiensten en aanbieders van mobiele telefonie. Wij werken er keihard aan om die dienstverlening te garanderen en zo onze bijdrage te leveren om de maatschappelijke en economische ontwrichting in te perken in deze moeilijke tijd. Dat is onze plicht.

Onze medewerkers

Onze eerste zorg is de gezondheid van al onze medewerkers. Als goed werkgever en vanuit het besef dat onze medewerkers een essentiële bijdrage leveren om de digitale samenleving zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Hetzelfde geldt voor de monteurs en technici van onze partners in de keten. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

  • Alle medewerkers werken thuis, tenzij hun aanwezigheid op locatie strikt noodzakelijk is voor de continuïteit van onze dienstverlening. Voor deze laatste groep geldt een indeling in A- en B-teams, die om de week thuis en op locatie werken. Onze mensen met een verhoogd gezondheidsrisico werken thuis.
  • Wij ontvangen geen bezoekers meer en we leggen geen bezoeken af, anders dan noodzakelijk voor de continuïteit van onze dienstverlening.
  • Op onze locaties wordt een social distancing van tenminste 1,5 meter gehanteerd.
  • Monteurs en ander personeel dat namens Eurofiber op klant- of technische locaties komt waar regels ten aanzien van social distancing of hygiëne naar hun inzicht onvoldoende worden nageleefd, gaan pas aan het werk nadat in overleg met de locatiebeheerder aanvullende maatregelen zijn genomen. Dit met inachtneming van de mogelijkheden ter plaatse en de urgentie van de werkzaamheden.

Maatschappij en economie

Wij realiseren ons dat onze klanten en de maatschappij nu meer dan ooit afhankelijk zijn van onze diensten in deze uitzonderlijke omstandigheden. Als partner van onze klanten,  en andere relaties, en als onderdeel van de Nederlandse, Belgische en Franse samenleving, helpen wij waar mogelijk.

  • Wij houden extra capaciteit beschikbaar voor urgente klantverzoeken zoals tijdelijke of permanente upgrades. Dit geldt in het bijzonder voor onze klanten in vitale sectoren.
  • Autoriteiten die onze hulp nodig hebben, helpen wij eveneens met de hoogste prioriteit.
  • Wij zorgen ervoor dat we onze leveranciers zo snel mogelijk betalen.
  • Wij komen de betaling van onze sponsoring- en andere maatschappelijke overeenkomsten na, ook als onze partners hun deel van de afspraken geheel of gedeeltelijk niet kunnen nakomen.

Lees ook: COVID-19: Wat Eurofiber doet om vitale infrastructuur veilig te stellen.