#Nieuwsbericht

Eén jaar Handvest 5G: nog voldoende uitdagingen

Handvest 5G

Precies een jaar geleden vond de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats. Hier werd door publieke en private partijen kennis uitgewisseld, gedebatteerd over ethisch digitaliseren en werden handen ineen geslagen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en economie in snel tempo te veranderen. Eurofiber bood er namens een groot aantal partijen het Handvest 5G aan staatssecretaris Keijzer aan. Eurofiber manager Regulatory and Public Affairs Roel van Kessel neemt ons mee met de stappen die er sindsdien zijn gezet. 

‘Vorig jaar hebben wij tijdens de Digitale Top samen met telecomproviders, belangenorganisaties, kennisinstellingen en nationale en lokale overheden het Handvest 5G aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat overhandigd’ vertelt Van Kessel. ‘Daarin werd de oproep gedaan om samen de invoering van 5G zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Tijdens de 2020-editie van de Conferentie wilden wij verder in gesprek met ook nieuwe partijen. Echter, deze editie is komen te vervallen vanwege de huidige crisis. Maar uiteraard hebben we het afgelopen jaar wel nauwe contacten onderhouden met de partijen die met ons het 5G Handvest onderschreven. Er zijn immers nog voldoende uitdagingen waar wij in Nederland voor staan willen we een succesvolle uitrol realiseren’, aldus Van Kessel.

Gesprekken met gemeenten

‘Het afgelopen jaar is er veel gebeurd’, blikt hij terug. ‘Allereerst heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de deelnemers van het Handvest 5G zeven regionale sessies georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten werden gemeenten en marktpartijen bij elkaar gebracht om te bespreken wat er bij de uitrol van 5G komt kijken. De sessies stonden primair in het teken van kennisoverdracht. Zo werd er ingegaan op het feit dat er voor 5G onder andere meer glasvezelkabels in de grond moeten komen. De bijbehorende graafwerkzaamheden leveren weliswaar meer overlast voor burgers en bedrijfsleven op, maar hierdoor krijgt men de beschikking over state of the art connectiviteit.  Met de kennis kunnen gemeenten hun beleid er op aanpassen en de burgers daar goed over informeren.’

Eurofiber is de afgelopen periode zelf ook op bezoek geweest bij diverse gemeenten. ‘Wij hebben met wethouders en diensthoofden in gemeenten onder andere gesproken over zaken als vergunningsprocessen en de diverse kosten, zoals leges- en herbestratingskosten, die zij aan telecompartijen in rekening brengen. Ook hier draaide het om kennisoverdracht, zodat telecommunicatie op de agenda komt te staan en in de juiste context wordt bekeken. De besproken zaken zijn gezamenlijke uitdagingen waarbij het mes aan twee kanten snijdt wanneer deze opgelost worden.’

Forse investeringen

Volgens Roel van Kessel is het ook een kwestie van hoeveel prioriteit je digitalisering in het algemeen en telecommunicatie in het bijzonder kunt geven als gemeente. Maar dat het belangrijk is, mag geen twijfel hebben. Van Kessel: ‘Als telecomsector investeren wij jaarlijks honderden miljoenen om de Nederlandse telecomnetwerken op een zo hoog mogelijk niveau te houden. En wij staan aan de vooravond van een ronde nieuwe investeringen, zowel op het gebied van mobiele als vaste netwerken. Wij hebben nu nog een koppositie in Europa als het gaat om connectiviteit. Wij dreigen echter achter te lopen op landen zoals Spanje en Portugal. Die hebben de afgelopen jaren fors ingezet op de aanleg van glasvezelnetwerken voor consumenten en bedrijfsleven. Nederland moet ervoor zorgen dat het straks niet wordt geconfronteerd met de wet van de remmende voorsprong. Het is nu de tijd om samen te werken aan onze digitale toekomst.’