#Nieuwsbericht

Gemeenten delen ervaringen bij Eurofiber Expert Table Smart Cities

Frank Vieveen

Smart cities zijn de hype voorbij, en nu zijn ze hard op weg volwassen te worden. En hoewel elke stad hierin zijn eigen keuzes maakt, is het goed om te leren van elkaars ervaringen. Want de belangrijkste uitdagingen zijn overal van toepassing. Managers en deskundigen van 15 gemeenten gingen daarom op 9 oktober het gesprek aan tijdens de expert table sessie ‘Smart Cities Make it Work’, georganiseerd door Eurofiber.

Hila Oren:  ‘Focus op inwoners’

Tel Aviv werd in 2014 verkozen tot beste smart city ter wereld. Hila Oren, CEO van de Tel Aviv Foundation, stond aan de wieg van de smart city ontwikkelingen van de Israëlische havenstad. Als key note speaker bij de expert table deelde ze haar ervaringen: ‘Smart cities worden mogelijk gemaakt door digitale innovaties, maar het is onze visie dat het altijd moet gaan om de inwoners. Het is onze taak als gemeenten om de kwaliteit van leven in onze steden te verbeteren door te luisteren naar wat onze inwoners nodig hebben.’ Behalve goed luisteren gaat het ook om leiderschap tonen: ‘Je moet meer doen dan alleen vragen wat inwoners willen. Je moet ze de mogelijkheden laten zien, ze betrekken bij de ontwikkelingen en vooral ook gewoon dóen. Niet alles lukt, daar heb je pilots voor. Maar je moet wel vanuit een visie werken, weten wat je wilt bereiken en je pilots meer de vorm van ‘proof of concept’ geven. Want als je weet dat het plan goed is, dat het voorziet in echte behoeften bij de inwoners, dan moet je starten en klaar zijn om op te schalen.’

Frank Vieveen: ‘Van pilotfase naar volwassenheid’

Frank Vieveen is in Rotterdam programmamanager smart city & digitale economie. Hij benadrukte in de tweede key note van de dag het belang dat de gemeente zijn lerend vermogen ontwikkelt: ‘Als je echt meters wilt maken, dan moet je al die verschillende initiatieven van elkaar laten leren. In een grote stad als Rotterdam, met een ambitieuze gemeentelijke organisatie kan het gebeuren dat initiatieven naast elkaar ontstaan, die je eigenlijk bij elkaar zou willen zien. Of dat projecten in hun startfase niet automatisch de lessons learned van meer volwassen projecten overnemen. Wij zijn daarom gestart met het programma Next City. Daarmee helpen we innovaties van de pilotfase naar volwassenheid te brengen.’ Ook Vieveen benadrukt het belang van opschaling: ‘Elke pilot moet in de definitiefase zo zijn ontworpen dat het klaar is om te worden opgeschaald. We doen het voor de hele stad, en het heeft geen zin een succesvolle pilot in drie straten te doen om er vervolgens achter te komen dat uitbreiding technisch, organisatorisch of financieel onhaalbaar is.’

Over de Smart City sessies

Eurofiber legt met zijn omvangrijke en fijnmazige open glasvezelnetwerk het fundament onder de smart cities in Nederland. De expert table sessie ‘Smart Cities Make it Work’ is de eerste in een reeks die Eurofiber over dit thema organiseert. Met de sessies wil Eurofiber een platform bieden aan gemeenten om ervaringen en ideeën uit te wisselen en zo de succesvolle ontwikkeling van smart cities te ondersteunen.

De volgende  Expert Table staat gepland voor begin 2019 en zal een deep dive worden op uitkomsten uit de eerste sessie.