#Nieuwsbericht

Eurofiber realiseert verdere upgrade glasvezelnetwerk

De afgelopen tijd heeft Eurofiber aanzienlijke verbeteringen aangebracht in zijn landelijk dekkend glasvezelnetwerk. Allereerst zijn belangrijke nodes voorzien van de meest recent softwareversie. Daarnaast is er een rechtstreeks connectie met AMS-IX, één van ’s werelds grootste Internet Exchange knooppunten, gerealiseerd.

De software-upgrade voor het grootste deel van de nodes heeft in totaal vier weken in beslag genomen. Een team heeft hier drie tot vier nachten per week aan gewerkt. Alle klanten en partners van Eurofiber zijn, zoals gebruikelijk, vooraf ingelicht over de korte onderbreking.

De nieuwe software in de routers (afkomstig van leverancier Juniper) biedt Eurofiber de mogelijkheid om op termijn zijn klanten en partners nieuwe functionaliteit te bieden. Ook zorgt de upgrade ervoor dat er nieuwe modules met een hogere ‘poortdensity’ (meer poorten per module) zijn in te zetten. Hierdoor wordt de levensduur van de apparaten verlengd en gaan de kosten per poort omlaag. De upgrade is nog niet geheel afgerond. Naar verwachting zullen de laatste routers in de eerste helft van januari 2018 de nieuwste software geïnstalleerd krijgen. De klanten en partners krijgen daarover via de standaard kanalen bericht.

AMS-IX

De rechtstreekse aansluiting op het Amsterdamse internetknooppunt AMS-IX zorgt ervoor dat Eurofiber een directe connectie heeft gekregen met een groot aantal Nederlandse internetaanbieders. “Dit heeft als effect dat de latency (looptijd van datapakketten in het netwerk) van en naar die partijen verder omlaag is gegaan.” Dit is mogelijk omdat het bewuste netwerkverkeer voortaan niet meer via zogenoemde ‘transit partijen’ hoeft te gaan. Het heeft ook tot gevolg dat de betrouwbaarheid van het netwerkverkeer stijgt, aangezien Eurofiber nu over in totaal drie gescheiden koppelingen met het internet beschikt.