#Nieuwsbericht

Eurofiber positief over Actieplan Digitale Connectiviteit EZK

Eurofiber is positief over het Actieplan Digitale Connectiviteit dat de Staatssecretaris vandaag aan de Tweede Kamer aanbood. Het getuigt van ambitie en zet aan tot actie. En dat is nodig, het legt een mooie basis om voor Nederland de digitale koploperspositie in Europa te kunnen waarborgen. Het bevat onder andere doelstellingen om de beschikbaarheid van hoge internetsnelheden te bespoedigen. Maar ook de aandacht van het Ministerie van EZK voor het belang van lokaal beleid bij de realisatie van digitale connectiviteit stemt Eurofiber positief.  De genoemde harmonisatie van werkwijzen en regelgeving op lokaal niveau is immers van groot belang in de uitrol van de nieuwe generatie digitale netwerken. Dit en de concrete handvatten om te komen tot goede samenwerking in de uitrol van 5G zijn concrete acties die Eurofiber toejuicht. Onlangs riep Eurofiber zelf ook al op tot samenwerking. Hiertoe organiseerde Eurofiber een eerste bijeenkomst met operators, netwerkbedrijven, overheden, aannemers en andere belanghebbenden om met elkaar te komen tot een Deltaplan 5G voor Nederland.