#Persbericht

Eurofiber participeert in zelfrijdende auto project van EU

Europese samenwerking tussen telecommunicatie- en automobielbranche

7 juli 2016 – Eurofiber neemt deel aan de totstandkoming van het vandaag gelanceerde project van de Europese Unie (EU) om zelfrijdende auto’s te testen vanaf begin 2017. Eurocommissaris Gűnther Oettinger verantwoordelijk voor de digitale economie, heeft de uitgangspunten voor dit project in Brussel gepresenteerd. Het belangrijkste doel is een versnelde uitrol van een Europees netwerk waarmee zelfrijdende auto’s de weg op kunnen. Op deze manier wil de EU een leidende rol spelen in de digitale economie. Met het pleidooi voor een open netwerk heeft Eurofiber afgelopen maanden actief samengewerkt met autofabrikanten en collega’s uit de telecomindustrie om in de eerste helft van 2017 een grootschalig Europees project te lanceren met de zelfrijdende auto. Voor de uitrol in de Benelux landen zal Eurofiber het voortouw nemen.

Alex Goldblum, CEO van Eurofiber: “De ontwikkeling van de zelfrijdende auto is sterk afhankelijk van een hoogwaardige digitale infrastructuur. Om te voorkomen dat de verbinding voor besturing en autoroute bij de grens stopt, is een open infrastructuur van cruciaal belang. Eurofiber is de enige glasvezelspecialist die een grensoverschrijdend netwerk heeft aangelegd in Europa. Ons open netwerk voor mobiele toepassingen in de Benelux is bij uitstek geschikt voor de zelfrijdende auto.”

“Verregaande samenwerking tussen ketenaanbieders is een belangrijke voorwaarde voor succes. Eurofiber heeft de afgelopen maanden actief deelgenomen aan de gesprekken met overheidsvertegenwoordigers en automobielfabrikanten over o.a. de eisen die gesteld moeten worden aan de digitale infrastructuur,” vervolgt Bart Oskam, CTO van Eurofiber.

De deelnemers aan dit EU project onderzoeken welke potentiële struikelblokken aan de orde zijn voor de zelfrijdende auto. Op technologievlak en op het gebied van wet- en regelgeving. Daarbij komen ook thema’s als data-uitwisseling, verdienmodellen en borging van privacy aan de orde. Dit zelfrijdende auto project van de EU voorziet in een platform waarin de automobiel- en telecommunicatiesector kennis uitwisselen en samen tot gemeenschappelijke uitgangspunten kunnen komen.

Minister Schultz van Verkeer & Waterstaat sprak in 2015 al de ambitie uit om Nederland hèt testland te maken voor zelfrijdende voertuigen. Vervolgens werd de eerste aanzet gemaakt voor Europese regels die zelfrijdende auto’s op Nederlandse wegen mogelijk moet maken. Deze voorstellen voor nieuwe regelgeving zijn bepaald tijdens de Informele Transportraad in Amsterdam afgelopen april.

Tegelijkertijd heeft Eurofiber deelgenomen aan het initiatief voor een Europese samenwerking. Dat is nu een feit met het plan van Eurocommissaris Oettinger dat vandaag samen met de Europese brancheorganisaties ACEA, CLEPA, ETNO, GSMA en ECTA is gepresenteerd in Brussel. Eurofiber’s Gijs Phoelich is voorzitter van de Europese telecommunicatie-branchevereniging ECTA (European Competitive Telecommunication Association) en uiteraard zeer tevreden met het resultaat dat in de afgelopen maanden bereikt is.

Met de inzet van zijn digitale infrastructuur stimuleert Eurofiber innovatie binnen de Benelux en Europa. Daarvoor werkt het bedrijf actief samen met partijen die praktische toepassingen mogelijk maken. Zelfrijdende auto projecten worden nu ontwikkeld op basis van beschikbare technologieën zoals 4G en 802.11p en in een later stadium op basis van nieuwe 5G- technologieën.