#Nieuwsbericht

Eurofiber optimaliseert werkzaamheden met ‘First time right’

Het klinkt voor de hand liggend: als je iets doet, doe het dan in één keer goed. Maar in het geval van complexe werkzaamheden, kan dat soms een lastig karwei zijn. Eurofiber heeft er een speciaal programma aan gewijd: First Time Right Planned Work, om ervoor te zorgen dat werkzaamheden aan het landelijk dekkende glasvezelnetwerk in één keer goed gebeuren.

Eurofiber groeit razendsnel en sluit per jaar meer dan 2.000 nieuwe locaties aan.  Om dat te kunnen bewerkstelligen, wordt per week op gemiddeld 500 verschillende locaties aan het glasvezelnetwerk gewerkt. Het ‘Planned Work proces’ moet ervoor zorgen dat Eurofiber enerzijds kan blijven doorgroeien en dat deze groei anderzijds niet leidt tot overlast voor bestaande klanten. Geplande werkzaamheden worden daarom met zorg en precisie voorbereid en opgedeeld in vier verschillende categorieën:

Non Service Affecting (NSA): Werkzaamheden die geen impact hebben op bestaande klanten. Deze werkzaamheden worden dan ook niet apart aangemeld. Een voorbeeld hiervan is het upgraden van het netwerk door het bijblazen van een nieuwe kabel.

Potentieel Service Affecting (PSA): Werkzaamheden die in principe geen onderbreking veroorzaken voor bestaande klanten, maar wel een verhoogd risico met zich meebrengen. Deze werkzaamheden worden wel aangemeld. Een voorbeeld daarvan zijn laswerkzaamheden van lege vezels naast vezels die in gebruik zijn.

Service Affecting (SA): Werkzaamheden waarbij de verbinding daadwerkelijk wordt onderbroken. Deze werkzaamheden worden vanzelfsprekend vooraf nauwkeurig ingepland en gemeld. Een voorbeeld hiervan is een verlegging van een traject of een verbinding.

Customer Service Affecting (CSA): Werkzaamheden die effect hebben op slechts één specifieke klant. De klant wordt daar natuurlijk vooraf van op de hoogte gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inlassen van een nieuwe locatie in een bestaande ring.

Bij alle vormen van Planned Work zijn twee zaken cruciaal. Allereerst moet het daadwerkelijk worden uitgevoerd op het geplande tijdstip. Daarnaast mogen de werkzaamheden geen andere impact hebben dan voorzien.

Speerpunt in 2017

Als Eurofiber Planned Work bij klanten aanmeldt, heeft dit vaak extra impact. De bewuste organisaties moeten op hun beurt maatregelen nemen door bijvoorbeeld eigen eindklanten te informeren en zelf back-up maatregelen te treffen. Het is dus cruciaal dat de aanmelding betrouwbaar is en het geplande werk ook daadwerkelijk op het genoemde tijdstip wordt uitgevoerd.

In 2016 heeft Eurofiber geconstateerd dat er nog te vaak Planned Work op het laatste moment werd geannuleerd. In sommige gevallen had dat voorkomen kunnen worden en het werd daarom een speerpunt voor 2017. Die extra aandacht heeft vruchten afgeworpen: de ‘first time right’ is over het gehele afgelopen jaar boven de 80% uitgekomen, een verbetering van 30% ten opzichte van 2016.

Foutpercentage flink verminderd

Wanneer Planned Work uitgevoerd wordt, is het van groot belang dat werkzaamheden geen andere impact hebben dan voorzien. Iedereen die aan het Eurofiber netwerk werkt, moet daarom gecertificeerd zijn. Het doel van deze certificering is om uit te leggen wat de procedures zijn, wat het belang daarvan is en wat de impact kan zijn wanneer werkzaamheden niet zorgvuldig genoeg worden uitgevoerd.

Vóór de invoering van de certificering lag het foutpercentage bij de werkzaamheden aan het Eurofiber-glasvezelnetwerk tussen de 2,5% en 3%. Met de certificering had Eurofiber als doel gesteld dit percentage te verlagen naar 0,5%.  In 2017 is het percentage zelfs verbeterd tot 0,29%. Een percentage dat staat voor de kwaliteit en de reputatie van de hoogwaardige infrastructuur van Eurofiber.