#Persbericht

Eurofiber maakt deel uit van de eerste Europese Automotive-Telecom alliantie

Zelfrijdende auto op Europese wegen komt steeds dichterbij

Utrecht – Eurofiber maakt deel uit van de vandaag door de Europese Commissie aangekondigde alliantie van Automotive-Telecom bedrijven die gaan bijdragen aan de uitrol van een Europees netwerk waarmee zelfrijdende auto’s de weg op kunnen. Deze nieuwe alliantie bestaat uit zes vooraanstaande brancheorganisaties en 30 bedrijven uit de automobiel- en telecomindustrie. Dit is het resultaat van het in juli 2016 gelanceerde project van Eurocommissaris Gűnther Oettinger om zelfrijdende auto’s te testen vanaf begin 2017. Eurofiber neemt samen met enkele andere deelnemers het voortouw in de Steering Committee van dit nieuwe samenwerkingsverband.

De aangekondigde alliantie richt zich in eerste instantie op drie concrete domeinen: Geautomatiseerd rijden inclusief zaken als peletonrijden (high-density platooning), op afstand bestuurd parkeren en autoroutes voor intelligente navigatiesystemen. Het tweede domein is de verkeersveiligheid en –efficiëntie zoals het optimaliseren van verkeersstromen. Verder krijgt digitalisering van transport en logistiek zoals monitoring op afstand en datamanagement via intelligente sensoren ook alle aandacht in de eerste termijn van deze nieuwe alliantie.

Alex Goldblum, CEO van Eurofiber: “Met de aankondiging van deze alliantie heeft de Europese Commissie flinke progressie geboekt op weg naar het moment dat de zelfrijdende auto realiteit wordt in Europa. Eurofiber pleit voor een grensoverschrijdende en open infrastructuur om te voorkomen dat de verbinding voor besturing en intelligente navigatie stopt bij de landgrenzen. Verder zijn wij ervan overtuigd, dat een marktgedreven aanpak de beste route is naar een snelle en tegelijkertijd zorgvuldige realisatie van zelfrijdende auto’s op de weg. Eurofiber is een van de belangrijkste leveranciers van een hoogwaardige digitale glasvezelinfrastructuur die een dergelijk grensoverschrijdend netwerk heeft aangelegd in Europa.”

“De aanpak van het ‘Connected & Automated Driving’ project binnen deze nieuwe alliantie gaat verder dan de technologische innovatie. Zo is er ook aandacht voor sociale en ethische aspecten,” vervolgt Harold Smeeman, verantwoordelijk voor het connected car project bij Eurofiber en lid van de Steering Committee van de nieuwe Europese Automotive-Telecom alliantie.

Meer informatie over de aangekondigde alliantie is hier te vinden.

De deelnemers van deze EU alliantie onderzoeken welke potentiële struikelblokken aan de orde zijn voor de zelfrijdende auto. Op technologievlak en op het gebied van wet- en regelgeving. Daarbij komen ook thema’s als data-uitwisseling, cybersecurity en borging van privacy aan de orde. Dit zelfrijdende auto project van de EU voorziet in een platform waarin de automobiel- en telecommunicatiesector kennis uitwisselen en samen tot een gemeenschappelijke uitrol kunnen komen.