#Persbericht

Eurofiber koppelt glasvezelnetwerken Rotterdam tot één hoogwaardige digitale infrastructuur

Maarssen, Eurofiber Nederland start deze maand met de aanleg van een grootschalig, fijnmazig glasvezelnetwerk tussen alle locaties van de gemeente Rotterdam. Afgelopen september won Eurofiber de Europese aanbesteding daarvoor. Met dit project worden alle bestaande glasvezelnetwerken van de Gemeente Rotterdam geoptimaliseerd en gekoppeld aan het Eurofiber netwerk, waardoor er voor de gemeente één hoogwaardig glasvezelnetwerk ontstaat. Hiermee worden de smart city ambities van de stad eenvoudig mogelijk gemaakt, realiseert de gemeente aanzienlijke besparingen en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de reeds aanwezige infrastructuur.

Als onderdeel van de overeenkomst levert Eurofiber de gemeente Rotterdam ongeveer 300 Managed ‘Dark Fiber’ glasvezelverbindingen voor een periode van acht jaar. ‘Dark Fiber’ is de Engelse omschrijving van glasvezel waarop geen actieve apparatuur is aangesloten. Het nieuwe glasvezelnetwerk maakt optimaal gebruik van de reeds aanwezige digitale infrastructuur in Rotterdam. Waar mogelijk worden de gemeentelijke glasvezelnetwerken, waaronder Glazen Maas, optimaal hergebruikt, waardoor investeringen in nieuwe verbindingen tot een minimum beperkt worden. De eerstelijns ondersteuning voor het beheer over de verschillende glasvezelnetwerken wordt gedaan door ingenieursbureau SGS Roos + Bijl. Als aannemer is Volker Wessels Telecom bij het grootschalige project betrokken.

Smart City Rotterdam

Rotterdam bereidt de stad voor op de toekomst en de ontwikkeling van smart city toepassingen spelen daarin een belangrijke rol. In de kern gaat het bij smart city oplossingen om het toepassen van slimme technologie op stedelijke uitdagingen. Innovaties als sensortechnologie, resilience, mobility oplossingen, 5G en big data moeten de stad en de stedeling slimmer, duurzamer en efficiënter maken. Communicatie, data, informatie, kennis en het delen daarvan spelen daarin een belangrijke rol. Om dat te kunnen doen is een hoogwaardige digitale infrastructuur noodzakelijk. De open en slimme digitale glasvezelinfrastructuur waarvan Eurofiber de gemeente gaat voorzien is dus een belangrijke basis voor Rotterdamse innovaties.

Waarom Eurofiber

De gemeente hecht veel waarde aan optimale beschikbaarheid, maximale bandbreedte en veiligheid van het netwerk. Eurofiber kan dit leveren. Daarbij is de infrastructuur van Eurofiber open. Dit betekent dat de gemeente de volledige vrijheid krijgt om zelf, naar keuze, diensten en toepassingen toe te voegen of te wijzigen. Voor Rotterdam is dit belangrijk. ICT diensten voor de inwoners, bezoekers en ondernemers in de stad wijzigen immers voortdurend. Daarbij biedt het nieuwe netwerk voldoende mogelijkheden voor de interne ambities van de clusters en de afdelingen.

Social Return on Investment (SROI)

Als aanvulling op dit project investeren Eurofiber en de Gemeente Rotterdam gezamenlijk in de ontwikkeling van een aantal maatschappelijke initiatieven. Gedurende de samenwerking worden deze initiatieven gedefinieerd.