#Nieuwsbericht

Wat Eurofiber doet om vitale infrastructuur veilig te stellen

Covid-19

Update 5 juli 2020 – Het coronavirus heeft nog steeds impact op ons allen. Eurofiber heeft als beheerder van vitale digitale infrastructuur de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ontwrichting van de economie en samenleving ten gevolge hiervan te beperken. Hiertoe hanteren wij protocollen gericht op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en relaties, alsmede op de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten in de private en publieke sector. Deze protocollen zijn vastgelegd in een Continuïteitsplan.

Mitigatie risico’s dienstverlening

Verhelpen storingen

Onze dienstverlening (digitale connectiviteit via glasvezel en datacenter services) draaien zo goed als autonoom, mits er geen storingen zijn. Ons bedrijfscontinuïteitsplan is er daarom op gericht om bij verminderde beschikbaarheid van medewerkers, al onze mensen en middelen te richten op het snel oplossen van storingen en het informeren van onze klanten.

Aannemers

Een risico waarop wij anticiperen is afname van beschikbaarheid bij onze aannemers Ook hier zorgen wij ervoor dat de focus komt te liggen op het oplossen van storingen, mocht er sprake zijn van verminderde capaciteit. Met de aannemers die normaliter alleen nieuwe verbindingen voor ons aanleggen hebben wij hiertoe afspraken gemaakt voor de verschuiving van hun inzet naar de storingsdienst, mocht dit nodig zijn.

Netwerk- en datacentercapaciteit

Risico’s op verminderde beschikbaarheid van bandbreedte zijn niet aan de orde. Zowel onze backbone als de klantverbindingen hebben voldoende capaciteit om grote pieken in gebruik, bijvoorbeeld door groei van het aantal thuiswerkers, op te vangen. Hetzelfde geldt voor de capaciteit van onze datacenters. Hoge bandbreedteverbindingen en solide cloudoplossingen zijn onze core business en wij zijn er trots op dat wij hiermee onze bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de economische en maatschappelijke schade als gevolg van COVID-19.

Besmetting medewerkers en relaties

Tijdens de piek van de crisis werkten al onze medewerkers thuis, tenzij op locatie werken vanwege de aard van hun werkzaamheden strikt noodzakelijk was. Sinds 1 juli zijn onze kantoren open voor een beperkt aantal medewerkers tegelijkertijd.

Sluiting locaties

Bij besmetting van een medewerker op een van onze kantoorlocaties, gaan wij over tot sluiting van deze locatie voor een periode van twee tot vier dagen. Tijdens deze sluiting wordt de locatie schoongemaakt. De gevolgen van tijdelijke sluiting zijn beperkt vanwege de genoemde thuiswerkfaciliteiten. Bij besmetting van een medewerker in een van onze datacenters gaan wij niet over tot sluiting van de locatie omdat hiermee de dienstverlening wordt onderbroken. De locatie zal in dat geval worden schoongemaakt en het personeel tijdelijk vervangen.

Maatregelen bij hoog verzuim

Ons Continuïteitsplan voorziet in scenario’s waarin een oplopend aantal medewerkers op hetzelfde moment afwezig is.

Swipe hand
Verzuimpercentage Maatregelen
Tot 10% Geen noemenswaardige problemen voor onze dienstverlening.
Tussen 10 en 25% Mogelijk (beperkte) vertraging in oplevering nieuwe projecten, omdat Eurofiber zich primair richt op de continuïteit van de bestaande dienstverlening. In deze fase verwachten wij geen effecten op het verhelpen van storingen. .
Tussen 25 en 50% Verdergaande vertraging in oplevering nieuwe projecten, tot mogelijkheid volledige stillegging nieuwe projecten. Mogelijk beperkte negatieve effecten op de snelheid waarin storingen verholpen worden.
Meer dan 50% Volledige stopzetting nieuwe projecten, mogelijke prioritering in het verhelpen van storingen. Onder andere verbindingen ten behoeve van ziekenhuizen, hulpdiensten, telecommunicatie, drinkwatervoorziening en andere vitale functies vallen onder de diensten die in dat geval met de hoogste prioriteit worden hersteld.

Het cruciale element in de verschillende lockdownscenario’s is de mogelijk beperkte toegang tot klantlocaties of andere cruciale locaties. Dit is afhankelijk van de maatregelen die de centrale en lokale overheid in Nederland, Frankrijk of België neemt.

Swipe hand
Lockdown scenario Maatregelen
Geen beperkte toegang Geen noemenswaardige problemen voor onze dienstverlening.
Toegang beperkt voor nieuwe projecten door klanten of lokale / centrale autoriteiten Mogelijke vertraging in de oplevering van nieuwe projecten en beperkte negatieve effecten op de snelheid waarmee verstoringen worden opgelost.
Lockdown – alleen ‘vitaal’ personeel mag naar buiten Volledige stopzetting nieuwe projecten, mogelijke prioritering in het verhelpen van storingen. Onder andere verbindingen ten behoeve van ziekenhuizen, hulpdiensten, telecommunicatie, drinkwatervoorziening en andere vitale functies vallen onder de diensten die in dat geval met de hoogste prioriteit worden hersteld.

Lees ook: Hoe wij de maatschappij dienen tijdens de crisis