#Nieuwsbericht

Eurofiber bundelt krachten samen met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Nederland digitaal bewuster en slagvaardiger maken

Eurofiber is per februari lid van het ECP | Platform voor InformatieSamenleving; een onafhankelijk en neutraal platform waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op nieuwe technologieën en een verantwoorde toepassing ervan in de Nederlandse samenleving.

Betekenis geven aan ICT

Deelname aan het ECP-platform is voor Eurofiber met name belangrijk om zo een waardevolle bijdrage  te leveren aan het debat over technologische ontwikkelingen in de informatiemaatschappij, zoals nieuwe mobiele netwerken, cybersecurity, digitaal onderwijs en gezondheidszorg op afstand. In het platform participeren ruim 130 partijen die gezamenlijk samenwerken, kennis en visies delen en (inter-)nationale ontwikkelingen volgen en beïnvloeden. Het platform draagt bij aan onderwerpen vanuit de informatiemaatschappij en realiseert daarmee doorbraken en creëert de juiste randvoorwaarden. Hierdoor komen onderwerpen op de agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven en wordt nuance gebracht aan maatschappelijke discussies. Op die manier kan gezamenlijk meer betekenis gegeven worden aan ICT.

Onmisbare basis

Bart Oskam, Chief Technology Officer bij Eurofiber: “De open, digitale infrastructuur van Eurofiber vormt een onmisbare basis onder de slimme samenleving van de toekomst. Deelname aan het ECP is voor Eurofiber een uitgelezen mogelijkheid om kennis uit te wisselen en samen te werken met relevante actoren in deze samenleving. Het helpt ons bovendien om onze eigen innovaties maximaal te laten aansluiten bij datgene waar de informatiemaatschappij om vraagt.”

Digitalisering zorgt voor dynamiek

Arie van Bellen, directeur bij ECP: “Digitalisering zorgt voor een enorme dynamiek in onze economie en samenleving. Technologische ontwikkelingen als Internet of Things, Big Data en Blockchain winnen terrein en zetten bestaande business modellen en bedrijfsstrategieën op zijn kop. De kwaliteit en expertise van partijen als Eurofiber die dit aanvoelen en hierop kunnen anticiperen zijn goud waard. ECP bundelt de denkkracht van partijen als Eurofiber om traditionele drempels weg te nemen en innovatie te stimuleren.”