#Nieuwsbericht

Eurofiber ambassadeur Smart Industry

We lezen er bijna elke dag wel over, 3D printing, Internet of Things (IoT), robotisering. Dit is slechts een kleine greep uit de technologische ontwikkelingen, die zich veelal afspelen binnen het industriële segment. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat verdienmodellen wijzigen en ICT een nog kritischere rol zal krijgen binnen dit segment. Eurofiber is al jaren actief betrokken bij deze sector en om zijn kennis en ervaring te kunnen delen, zijn we ambassadeur van het Smart Industry platform geworden. Smart Industry heeft net als Eurofiber de ambitie om de ontwikkeling in de industriële sector te versnellen.
Ambassadeur Smart Industry

Agenda Smart Industry

Eurofiber zal in zijn ambassadeursrol actief bijdragen aan de realisatie van de actie Agenda Smart Industry. De Agenda Smart Industry wil de bekendheid van het programma zo groot mogelijk maken, terwijl anderzijds diverse congressen, initiatieven, commerciële bedrijven met zinvolle smart oplossingen met Smart Industry mee willen doen. Beide partijen onderkennen de noodzaak van het versnellen van de digitalisering in de industrie en trachten hiertoe zinvolle oplossingen te realiseren.

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘Internet of Things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. Smart Industries zijn industrieën die bijvoorbeeld zeer flexibele productiecapaciteit hebben. Hierdoor, en door een sterk digitaal geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren.

Smart Industry is een visie hoe het internet en communicatietechnologieën ertoe leiden dat machines, goederen en onderdelen met elkaar kunnen communiceren. Maar ook horizontale integratie van gegevensstromen tussen businesspartners, leveranciers en klanten via bijvoorbeeld XML, EDI of een digitaal handelsplatform.

ICT is randvoorwaarde

Een belangrijke randvoorwaarde op het gebied van ICT, is de kwaliteit van de ICT infrastructuur. Technologieën die grote hoeveelheden data met zich mee brengen en hoge eisen stellen aan een betrouwbare digitale infrastructuur op het vlak van beschikbaarheid en beveiliging. Het Eurofiber glasvezel netwerk biedt dit “digitale” fundament voor de Smart Industry.

In de komende maanden zal Eurofiber verder in gesprek gaan met het Smart Industry platform om te kijken hoe wij als Eurofiber een actieve rol kunnen nemen in het Bouwen aan een robuuste en veilige ICT-infrastructuur voor Smart Industry en onze expertise hierin kunnen delen.