#Nieuwsbericht

ECTA ‘Regulatory Conference’

Vandaag start de ECTA ‘Regulatory Conference’, het jaarlijkse congres waarin regulering van de telecomsector centraal staat. Recent is het regelgevend kader voor elektronische communicatie herzien en heeft de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw regelgevend kader voor elektronische communicatie gepubliceerd. Tijdens de ECTA Regulatory Conference 2016 worden aan de hand van keynote lezingen en panel discussies diverse beleidsissues besproken, die worden beïnvloed door deze voorstellen.

ECTA, European Competitive Telecommunications Association, is een van de partijen waarmee de Europese Commissie samenwerkt om tot nieuwe regelgeving te komen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de uitrol van glasvezel in Europa. Eurofiber is een proactief lid van ECTA en is niet alleen betrokken bij de totstandkoming van regelgevende kaders, maar speelt ook een rol bij nieuwe ontwikkelingen zoals Connected Car, IoT en Smart City innovaties.