#Nieuwsbericht

Digitalisering operationeel veldwerk levert winst op

Het landelijk dekkende glasvezelnetwerk van Eurofiber is geen statische infrastructuur. Wekelijks worden op zo’n 500 verschillende plekken gewerkt aan het netwerk om groei en ontwikkeling mogelijk te blijven maken. Voor deze werkzaamheden hebben de mensen in het veld gegevens nodig die in het digitale glasvezel registratiesysteem Cocon van leverancier Speer IT staan. Tot dusver werd deze informatie bij de aannemers op kantoor afgedrukt en door de monteurs opgehaald. Dit proces is nu volledig gedigitaliseerd, met tijdswinst en een nog hogere betrouwbaarheid tot gevolg.

In samenwerking met Speer IT, de leverancier van glasvezelregistratie-systemen, en een aantal aannemers, heeft Eurofiber in het veldwerk een belangrijke verbeterslag gemaakt door dit veldwerkproces te digitaliseren. Monteurs loggen op locatie in met hun tablet voorzien van real time data. Hier controleren zij de gegevens van de te verrichten werkzaamheden. Na afronding van het werk voeren zij de nieuwe situatie direct in en ronden daarmee de opdracht af.

Verdere borging kwaliteit

Het nieuwe veldwerkproces levert verschillende partijen veel voordeel op. Voor de aannemer gaat het met name om veel tijd- en kostenbesparing, Eurofiber krijgt een nog betere borging van kwaliteit en een verminderde kans op storing.  Voor Speer IT is het een aanzienlijke verbetering van de functionaliteit van zijn glasvezelregistratie-systeem Cocon. Om duidelijk weer te geven hoe het veldwerk nu plaatsvindt, is in samenwerking met aannemer NKM en Speer IT een video gemaakt.