#Nieuwsbericht

Cloud computing: van hype naar realiteit

WDM

Voor bedrijven en leveranciers in de waardeketens van de IT en telecommunicatie is cloud computing op een niveau van volwassenheid gekomen, waarbij een enorme waarde wordt gegenereerd. Jan Michiel Berkel, director DCspine verwacht dat die trend zich nog verder zal doorzetten: ‘De public cloud is een instrument waarmee organisaties een verschil kunnen maken. Vooral nu met de impact van het coronavirus op het zakelijke leven, versnelt de trend in een hoog tempo. Men ervaart nu wat goede cloud oplossingen kunnen bieden ten opzichte van on-premise oplossingen; hoe snel zaken met behulp van de cloud live worden gebracht en op enorme schaal toegepast kunnen worden.’

De onzekerheid over kosten was één van de grote barrières voor partijen om voor cloud computing te kiezen, licht Berkel toe. ‘Maar inmiddels is daar verandering in gekomen. Natuurlijk blijft het kostenaspect belangrijk, maar tegelijkertijd realiseert men zich inmiddels dat de belangrijkste toegevoegde waarde van de cloud op andere gebieden te vinden is. En deze waarde is vele malen groter dan het kostenaspect. Denk hierbij aan hoe nieuwe applicaties op enorme schaal vanuit het niets kunnen worden uitgerold. We zien onder andere hoe snel organisaties, nu medewerkers thuis moeten werken, teamworkapplicaties zoals Microsoft Teams, Zoom, et cetera, gebruiken en bedrijfsbreed inzetten.’ 

Toegevoegde waarde

‘De cloud biedt de mogelijkheid om op afstand en vanuit iedere locatie te kunnen werken, met gemakkelijke toegang tot applicatie en computing resources’, vervolgt de DCspine director. Dat is met de huidige crisis van levensbelang. Maar de toegevoegde waarde van de cloud is volgens Berkel ook te vinden in de mogelijkheid om snel nieuwe, innovatieve, applicaties en technologieën toe te passen: Het feit dat veel organisaties zijn overgestapt op Infrastructure as a Service (IaaS, red.), heeft er onder andere toe geleid dat zij enorme hoeveelheden data in de cloud hebben staan. Gegevens over klanten bijvoorbeeld. Als je ervan uitgaat dat data het nieuwe goud is, dan wil je er zo snel, makkelijk en kosteneffectief mogelijk gebruik van maken. Door er bijvoorbeeld geavanceerde data-analytics en AI-applicaties op los te laten, zodat je beslissingen voor jouw bedrijfs- of productstrategie kunt nemen en sneller op actuele ontwikkelingen kunt reageren. Dat zou zonder de beschikbaarheid van dergelijke applicaties in de cloud lastig, tijdrovend en zeer kostbaar zijn. Die software vergt namelijk een enorme hoeveelheid computing power, iets dat vroeger alleen voor de grootste organisaties was weggelegd.’

Open Networking 

Berkel benoemt naast de cloud nog een andere trend die in 2020 zal doorbreken, namelijk ‘open networking. Chief technology officer van  DCspineArjan Kunstman, licht toe dat die ontwikkeling het komende jaar meer en meer tractie zal krijgen bij een brede groep organisaties. Kunstman: ‘In principe praat je over het loskoppelen van de netwerkhardware, zoals switches en routers, en de bijbehorende besturingssystemen. Organisaties krijgen hiermee meer keuzevrijheid en zijn minder afhankelijk van één fabrikant van netwerk hardware. Het zorgt er ook voor dat organisaties in staat zijn om het besturingssysteem te kiezen dat het best aansluit op hun specifieke netwerkeisen. Bij DCspine zijn wij zelf gebruiker van Open Networking, waarbij wij de keuze hebben gemaakt voor een besturingssysteem dat geoptimaliseerd is voor onze hoge eisen op het gebied van interconnectiviteit en virtual networking. Daarnaast zie je dat, door het open source karakter van diverse netwerkbesturingssystemen, nieuwe functionaliteit sneller beschikbaar komt. Open Networking is een trend die zich dit jaar meer en meer zal gaan laten zien. En die nu al vruchten afwerpt voor organisaties.’