#Persbericht

CityBeacon en Eurofiber bouwen samen aan Smart Cities

Intelligente stadsbakens wereldprimeur in Eindhoven

Utrecht, 14 december 2015 – CityBeacon en Eurofiber gaan een strategische partnership aan om steden in Nederland te voorzien van stadsbakens, ‘CityBeacons’ geheten. Deze intelligente en interactieve zuilen bieden inwoners, bezoekers, bedrijven en gemeenten onder andere stadsinformatie, straatverlichting, beveiliging, internet en routeinformatie. Bij de ontwikkeling van de CityBeacons heeft vooral de behoefte van de stadsinwoners en –bezoekers centraal gestaan. De stadsbakens brengen dan ook informatie en communicatie samen, waarbij vertrouwd wordt op het betrouwbare glasvezelnetwerk van Eurofiber. De eerste CityBeacons zullen begin 2016 in het centrum van Eindhoven verschijnen. De stad heeft daarmee een wereldprimeur.

CityBeacons zijn vier meter hoge zuilen die verschillende functies samenbrengen, zoals wifi, hotspot, camera’s, staatverlichting en videoschermen. Ze vormen een slim, open en connected platform, dat het ook mogelijk maakt om relevante informatie uit te wisselen en nieuwe diensten en functies te ontwikkelen. Op deze manier brengen de stadsbakens inwoners, bezoekers, ondernemers en de stad dichter bij elkaar en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de Smart City.

city beacon

“Voortbouwend op de ervaring en expertise van Eurofiber, versterken we met de samenwerking onze positie op het gebied van Smart City-oplossingen”, zegt Arthur van de Poll, CEO bij CityBeacon. “De infrastructuur van Eurofiber maakt een snelle uitwisseling en continue beschikbaarheid van data mogelijk en legt de basis voor een slimmere en efficiëntere inzet van middelen. Onze samenwerking maakt de weg vrij naar slimmere steden.”

“De grote kracht van de CityBeacons is de integratie van verschillende functies binnen één intelligent platform, waardoor je een wildgroei aan verschillende infrastructuren voorkomt. Dit sluit perfect aan bij onze visie”, aldus Jeanine van der Vlist, commercieel directeur van Eurofiber. Ze vervolgt: “Het partnership met CityBeacon is een mooie invulling van onze Digital Society-visie. Wij geloven in een samenwerking tussen burgers, overheden en bedrijven om maatschappelijke en economische uitdagingen aan te gaan. Technologie maakt het daarbij mogelijk om middelen slimmer en efficiënter in te zetten. Dit leidt tot duurzame economische ontwikkeling, innovatie, meer welzijn en verstandig gebruik en beheer van natuurlijke bronnen. Kortom: een Digital Society.”