#

Nederland kan high tech koploper blijven door wetsaanpassing

LoRaWAN - Internet of Things

Nederland scoort nog altijd goed in de internationale rangorde als het gaat om zaken als breedband internetaansluitingen. De netwerkinfrastructuur in Nederland is dan ook van hoge kwaliteit, mede dankzij betrouwbare, landelijk dekkende glasvezelnetwerken als die van Eurofiber. ‘Het liefst willen wij die koppositie ook behouden. Een recente wetswijziging draagt daartoe bij’, zo legt Hans van Leeuwen, Network Counsel bij Eurofiber, uit.

In Nederland ligt een door de jaren heen opgebouwd fijnmazig telecomnetwerk. Niet alle capaciteit wordt echter ook daadwerkelijk gebruikt. Hoe de overheid daarmee om gaat, is geregeld in de Wet Informatie-Uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netwerken (WIBON). Onlangs is een uitbreiding op die wet door de Eerste Kamer aangenomen. Zoals de regelgever het zelf omschrijft, wordt hierin ‘beoogd een impuls te geven om bestaande fysieke infrastructuur, zoals de infrastructuur van andere nutsbedrijven, te gebruiken voor de aanleg van openbare elektronische communicatienetwerken’.

Hans van Leeuwen, Network Counsel bij Eurofiber, heeft de ontwikkelingen rond de WIBON op de voet gevolgd: ‘De uitbreiding van de wet gaat onder andere om telecomnetwerken aangelegd voor 1 februari 2007 en die niet in gebruik waren op 1 januari 2018. De uitbreiding van de gedoogplicht houdt in dat die telecomnetwerken pas verwijderd hoeven te worden op het moment dat er andere graafwerkzaamheden plaatsvinden en dus niet automatisch na tien jaar. Daarbij komt dat gemeenten geen precariobelasting in rekening mogen brengen als de telecomnetwerken niet verwijderd worden. Een glasvezelnetwerk is nu misschien nog onbenut, maar dat kan binnen afzienbare tijd anders zijn. Het zou kapitaalvernietiging zijn om zo’n netwerk te verwijderen. Nog los van het feit dat het onnodige (graaf)overlast voor omwonende burgers en bedrijven veroorzaakt.’

Redelijk verzoek

‘De beoogde uitbreiding van de gedoogplicht in de WIBON betekent niet dat alle ongebruikte netwerken onbeperkt kunnen blijven liggen’, zegt Van Leeuwen: ‘Gedoogplichtige overheden kunnen opruiming van ongebruikte netwerken verlangen op basis van een redelijk verzoek. Zo’n redelijk verzoek houdt in dat de opruimwerkzaamheden gelijktijdig met andere graafwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd of anderszins geen onnodige graafoverlast opleveren. Een verzoek tot opruiming van ongebruikte netwerken is in beginsel niet redelijk als het netwerkinfrastructuur betreft, die technisch geschikt is voor breedband of voor het aansluiten van gebruikers op een openbaar elektronisch netwerk. Wel moet de eigenaar van het bewuste breedbandige netwerk aan kunnen tonen dat het een zeker moment, of binnen een bepaalde periode, in gebruik wordt genomen.’

‘De overheid is bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving niet over één nacht ijs gegaan’, zegt Hans van Leeuwen. ‘Eigenlijk zijn wij als Eurofiber hier al sinds 2009 over in gesprek met de diverse partijen, zoals de ministeries van EZK, I&W, gemeentes, Prorail, RWS en Tweede Kamerleden. In juli 2015 heeft de overheid nog een consultatie uitgeschreven waarop wij input hebben geleverd. Dat heeft nu geresulteerd in de wetsaanpassing die naar alle waarschijnlijkheid eind maart 2018 in werking treedt.’

Kapitaalsvernietiging voorkomen

‘De gemiddelde organisatie of burger merkt in de dagelijkse praktijk weinig van de WIBON-uitbreiding’, erkent Hans van Leeuwen. ‘Maar uiteindelijk draagt het wel bij tot het in stand houden van de koppositie van Nederland als het gaat om zaken als breedbandige internettoegang en de innovatiekracht. De overheid voorkomt hiermee ook dat er kapitaalsvernietiging plaatsvindt door het verwijderen van reeds aangelegde snelle netwerkinfrastructuur. Want waarom zouden wij dergelijke infrastructuur gaan verwijderen als het straks misschien moet worden gebruikt voor bijvoorbeeld de uitrol van 5G?’

laat reacties zien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.