Uitbreiding glasvezelnetwerk Eurofiber: dit gaat eraan vooraf 

Next Interconnectiviteitsplatform DCspine sluit zestigste datacenter aan Prev Amsterdamse meisjes bedenken Smart City oplossingen Next

Het landelijk dekkende glasvezelnetwerk van Eurofiber wordt dagelijks uitgebreid en verbeterd. Aan die werkzaamheden gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. Hans van Leeuwen, network counsel bij Eurofiber, is één van de mensen die ervoor zorgt dat uitbreiding van het glasvezelnetwerk mogelijk is.

Bij de aanleg van glasvezelverbindingen komt het nodige kijken, legt Van Leeuwen uit. ‘Eén van de dingen die geregeld moeten worden, is het verkrijgen van vergunningen voor het graafwerk. In Nederland zijn er circa 425 instanties die vergunningen op dat gebied verstrekken, variërend van gemeenten tot provincies en waterschappen. Daaronder vallen ook nog aparte vergunningverlenende organisaties, zoals spoorbeheerder Prorail, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Om de uitbreiding van ons glasvezelnetwerk soepel te laten verlopen, zijn wij continu met die organisaties in gesprek.’ Normaliter valt het aanvragen van specifieke (graaf)vergunningen in het takenpakket van de aannemer die zijn werkzaamheden in opdracht van Eurofiber verricht. Toch blijft de rol van Eurofiber ook hier belangrijk, zegt Van Leeuwen: ‘Je merkt dat niet iedere gemeente volledig op de hoogte is van wat er speelt bij de aanleg van glasvezelverbindingen. Dat geldt ook voor bijkomende zaken, zoals het economische belang van het netwerk voor de gemeente zelf. In zo’n geval helpt het als wij zelf met die betreffende gemeente in gesprek gaan. Wij leggen het belang uit en werken samen met de ambtenaren aan een oplossing. Uiteindelijk komen wij er dan wel uit.’

Harmonisatie lokaal beleid

Eurofiber is niet alleen in dialoog met vergunningverlenende instanties, aldus Van Leeuwen. ‘Wij praten ook met Kamerleden en vertegenwoordigers van ministeries. Daarbij komen zaken als de harmonisatie van lokaal beleid naar voren. Op dit moment bestaan er bij de diverse instanties grote verschillen in systemen en de procedures voor het aanvragen van vergunningen. Dat geldt ook voor de legeskosten en de doorlooptijden voor het verkrijgen van een vergunning. Ook zijn er verschillen in de herstraat-, onderhoud- en degeneratiekosten. In de praktijk betekent het dat de aanleg van glasvezelverbindingen minder vlot gaat dan zou kunnen. Harmonisatie kan hierbij uitkomst bieden. Dat is zowel van belang voor ons, als ook voor de instanties die vergunningen verlenen, want bij geharmoniseerd beleid is het voor hen ook efficiënter.’

Handvest 5G

Glasvezelverbindingen spelen een grote rol bij de toekomstige uitrol van nieuwe communicatienetwerken, zoals 5G. Hans van Leeuwen: ‘5G is meer dan alleen maar een snellere standaard. Het is in potentie ook een aanjager voor de Nederlandse maatschappij in het algemeen en de economie in het bijzonder. Vandaar dat wij onlangs in samenwerking met partijen uit de telecomsector, de Nederlandse overheid en andere stakeholders het Handvest 5G hebben opgesteld. Daarin staan aanbevelingen waarmee de Nederlandse overheid de uitrol van de nieuwe netwerktechnologie kan versnellen. Dan gaat het onder andere om onderlinge afstemming tussen gemeenten bij het verlenen van vergunningen voor graafwerkzaamheden. Het aardige is dat toezichthouder Agentschap Telecom en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten recentelijk met eenzelfde soort advies aan de overheid zijn gekomen.’

Dit is een artikel van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiviteit. eurofiber.nl/lifeline.