Top 3 IT-trends voor het onderwijs in 2019

Next Secrid kiest voor schaalbare bandbreedte Prev Bandbreedte zakelijk dataverkeer blijft stijgen Next

De onderwijssector profiteert van de inzet van IT-hulpmiddelen. Niet alleen verbeteren de eigen processen, maar IT zorgt ook voor beter onderwijs. Eurofiber houdt de vinger aan de pols en distilleerde 3 IT-trends in het onderwijs uit verschillende presentaties tijdens het congres ‘Onderwijs inzicht’. Georganiseerd door Kennisnet, de PO-raad en de VO-raad, waar we samen met circa 600 bestuurders, schoolleiders en ICT-verantwoordelijken ons bezig hielden met de vraag ‘Hoe kan IT het onderwijs naar een hoger, toekomstbestendig, niveau tillen?’

Trend 1: Dicht de digitale kloof

Het bedrijfsleven en de overheid buigen zich wereldwijd over de vraag hoe betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk is te realiseren. De afstemming van vraag en aanbod moet beter en dat blijkt niet gemakkelijk, gezien de onderlinge niveauverschillen. De oplossing ligt volgens de experts in het gebruik van IT-hulpmiddelen om kinderen en jongeren lesmateriaal ‘op maat’ te leveren. Karen Cator (CEO van het Amerikaans kennisinstituut Digital Promise) wees op een toolkit die in de Verenigde Staten is ontwikkeld. Hiermee kunnen leraren de niveauverschillen in hun klassen ontdekken zodat zij de juiste didactische keuzes maken.

Verder ging Cator in op de digitalisering van de markt en de maatschappij, waardoor er behoefte is aan een nieuwe generatie met specifieke vaardigheden. In plaats van onze energie te stoppen in het slimmer worden dan computers, adviseert zij om dat wat ons als mensen uniek maakt te ontwikkelen. Dus leerlingen niet opleiden in routinematig werk, maar hen leren problemen op te lossen, het inlevingsvermogen te vergroten, zelfstandig te werken en data te interpreteren. De oplossing zit in authentiek leren, krachtige onderwijstools en het leren omgaan met technologie. In plaats van hypothetische scenario’s, adviseert Cator leerlingen actief te betrekken bij échte problemen en ze zelf oplossingen laten bedenken. Door samen te werken, zelf te ontdekken en vraaggestuurd te werken.

Michael van Wetering, onderwijsinnovatie expert bij Kennisnet, liet zien dat kunstmatige intelligentie dit leerproces kan ondersteunen op meerdere niveaus. Bij het maken van een opdracht, leren voor een vak, overzicht krijgen over de leerloopbaan/opleiding van de leerling en ontwerpen van het onderwijsproces.

Trend 2: Versnel de innovatie

Onderwijsinstellingen staan voor ingrijpende keuzes als het gaat om IT-investeringen. Kies je bijvoorbeeld voor maatwerktechnologie of ga je voor kunstmatige intelligentie en robotica? Hoe bereid je je daarop voor? Hoe navigeer je als school door een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo ontwikkelen? Tegelijkertijd moet de innovatiegraad in het onderwijs onverminderd omhoog.

Het een en ander is een onontkoombare evolutie waar het onderwijs op voorbereid moet zijn. Michael van Wetering heeft daarvoor een technologiekompas ontwikkeld, een hulpmiddel dat kosteloos is te downloaden via de site van Kennisnet. Karen Cator onderstreepte dat de innovatie in het onderwijs moet en kan worden versneld. Door bijvoorbeeld ontmoetingen te faciliteren tussen innoverende scholen. Of door devices met internetabonnementen te sponsoren, zodat leerlingen ook buiten school hun huiswerk kunnen maken.

Trend 3: Verminder de werkdruk

‘Meer met minder’ is het huidige adagium in de onderwijssector. Wat kun je doen aan de toenemende werkdruk op onderwijsinstellingen? Uit onderzoek blijkt dat veel van de werkdruk voortkomt uit het verschillend of dubbel vastleggen van – vaak ook nog irrelevante – informatie in diverse applicaties.

Dat vraagstuk heeft Ryszard Kruszel, bestuurder van onderwijsstichting MOVARE, in de praktijk aangepakt. Hij heeft inmiddels de werkdruk weten te verminderen bij de 47 Zuid-Limburgse scholen die onder zijn hoede vallen. Kruszel realiseerde dit door in een applicatie alleen informatie vast te leggen die van belang is voor het onderwijsproces van de leerling.

Daardoor is een dashboard ontstaan met de belangrijkste informatie over financiën, personeel en leerlingen. Leraren zijn nu minder tijd kwijt aan administratie en houden meer tijd over om leerlingen de nodige aandacht te geven. Een ander belangrijk voordeel van zijn aanpak is dat gegevens aan elkaar zijn te koppelen waarmee schoolleiders verbanden kunnen leggen.

Infrastructuur is basisvoorwaarde

Alle applicaties, technologische hulpmiddelen en IT-innovaties hebben één basisvoorwaarde gemeen: een snelle, solide, veilige en toekomstbestendige netwerkinfrastructuur. Dat viel op bij de presentaties van alle sprekers tijdens het congres. Dergelijke netwerkverbindingen, zoals een glasvezelinfrastructuur, vormen de basis voor verdere professionalisering en maken innovatie, vernieuwing en doelgerichte IT-inzet in het onderwijs mogelijk.

Optimaal toegang tot vernieuwend onderwijs

In het onderwijs is veel afhankelijk van ICT. Eurofiber biedt daarvoor een betrouwbare digitale infrastructuur. Meer informatie? Neem contact op met onderwijs expert Michiel van Zeggeren via 030 242 8993.

Dit is een artikel van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiviteit. eurofiber.nl/lifeline.