Redundantie: cruciaal voor bedrijfscontinuïteit

Next ICT-infrastructuur is fundament voor modern onderwijs Prev Eurofiber en certificeringen: waarborgen voor klanttevredenheid Next

De onverwachte uitval van een netwerkverbinding kan verstrekkende gevolgen hebben voor organisaties. Een onderbreking van bijvoorbeeld de internettoegang kan ervoor zorgen dat applicaties en bedrijfsdata tijdelijk niet meer zijn te gebruiken. Om dat tegen te gaan, biedt Eurofiber redundante netwerkconnectiviteit op zijn landelijk dekkend glasvezelnetwerk.

Een praktijkvoorbeeld van het nut van redundante netwerkverbindingen: door een onvoorzien graafincident wordt een glasvezelkabel beschadigd. Als een organisatie slechts één netwerkverbinding heeft, betekent het een uitval van het netwerkverkeer. Bij redundante connectiviteit zijn er twee gescheiden verbindingen. Bij uitval van de ene connectie, wordt het netwerkverkeer automatisch via de tweede verbinding geleid. Hierdoor wordt de uitval tot een minimum beperkt.  

Volledig gescheiden verbindingen

Veel organisaties gaan er, vaak ten onrechte, vanuit dat er door gebruik te maken van twee verschillende infrastructuurleveranciers automatisch sprake is van redundantie. Wat zij zich daarbij niet realiseren is dat de verbindingen van die leveranciers best eens in dezelfde geul kunnen liggen. De kans dat beide verbindingen beschadigd raken door graafschade of een andere calamiteit wordt daarmee groter dan wanneer de infrastructuren daadwerkelijk volledig fysiek van elkaar gescheiden zijn. Ook bestaat het risico dat de twee verschillende leveranciers op hetzelfde moment onderhoud aan de verbinding plegen, waardoor de verbinding tijdelijk moet worden onderbroken. Eurofiber zorgt er zelf voor dat er door zijn aannemers en medewerkers nooit tegelijkertijd aan gescheiden verbindingen wordt gewerkt. 

Bij het aanbieden van redundante netwerkconnectiviteit houdt Eurofiber de bewuste verbindingen volledig gescheiden verbindingen. De glasvezelroutes lopen hierdoor verschillende, fysiek gescheiden tracés. Dat is onder andere mogelijk door het feit dat het volledige glasvezelnetwerk van Eurofiber digitaal geregistreerd is. Hierdoor is tot op 10 centimeter nauwkeurig inzichtelijk hoe alle verbindingen lopen. 

SLA’s en procedures

Een redundante glasvezelverbinding is een belangrijk fundament voor ononderbroken netwerkconnectiviteit. Echter: om verzekerd te zijn van continuïteit in het dataverkeer, moet een aantal andere zaken ook zijn geregeld. Zo is het cruciaal dat de apparatuur op de netwerkverbindingen goed ingeregeld en dubbel uitgevoerd is. Daarnaast zijn de afspraken (Service Level AgreementsSLA’s) met de verschillende IT-toeleveranciers – van datacenters tot cloud providers – van belang. En moeten zowel de in- als externe processen en procedures bij uitval van de netwerkconnectiviteit op orde zijn. 

Checklist redundantie

In welke mate heeft uw organisatie redundantie nodig? Aan de hand van een aantal vragen kunt u dat eenvoudig zelf beoordelen: 

  • Hoeveel downtime is maximaal toelaatbaar per jaar?
  • Hoe is de redundantie in het datacenter uitgevoerd (aantal en capaciteit)? 
  • Zijn redundante voorzieningen fysiek gescheiden?
  • Wordt de redundantie gewaarborgd tijdens onderhoud? 
  • Is er sprake van redundantie in netwerkleveranciers? 
  • Is redundantie beschreven in processen en procedures? 
  • Zijn SLA’s met leveranciers van systemen geborgd? 

Dit is een Lifeline eBook van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiveit. Eurofiber.nl/lifeline.