Marketing Director Hilda Koenes over Eurofiber en smart cities

Next Hila Oren over smart city Tel Aviv Prev Programmamanager Frank Vieveen over smart city Rotterdam Next

Het fijnmazige en vitale glasvezelnetwerk van Eurofiber vormt de basis van een smart city. Daarom zitten we dicht op de ontwikkelingen en kunnen we anticiperen op toekomstige behoeften in de markt zoals zelfrijdende auto’s en intelligente verkeersinstallaties. En als partner van het innovatieplatform Amsterdam Smart City werkt Eurofiber samen met organisaties en bewoners aan een toekomstbestendige, leefbare stad. Rond deze thematiek kunnen gemeenten nog veel van elkaar kunnen leren, wat Hilda graag faciliteert met de organisatie van diverse smart city Expert Tables.

Dit is een video van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiviteit. eurofiber.nl/lifeline.