GDPR eist ongehinderde toegang tot data

Next Optimale doorstroming Prev Vraag naar snelle 100 Gb/s verbindingen stijgt explosief Next

Op 25 mei 2018 trad de Europese ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) in werking. Deze wetgeving moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens en andere gevoelige informatie van individuele burgers in de Europese Unie zo goed mogelijk worden beschermd. Dat stelt de nodige eisen aan organisaties die met dergelijke data werken. IT in het algemeen en netwerkconnectiviteit in het bijzonder zijn daarbij van cruciaal belang.

Gevoelige data beschermen met encryptie

Volgens de GDPR hebben organisaties de plicht om gevoelige data te beschermen, bijvoorbeeld door middel van encryptie. Wat de Europese wetgever verder bepaalt, is dat de bewuste informatie op een veilige manier van A naar B wordt gestuurd. Ook hier is encryptie een absolute noodzaak.

Gegevens altijd beschikbaar

Wat minder vaak wordt belicht, is dat de data tevens ‘altijd beschikbaar moet zijn’. Bijvoorbeeld als een burger wil weten welke gegevens een organisatie over hem of haar heeft opgeslagen. Als er op dat moment een storing aan het netwerk is, dan heeft de bewuste instantie een probleem dat in het ergste geval op een stevige boete kan uitlopen. Ongehinderde toegang tot digitale (persoons)gegevens is niet alleen een kwestie van goede fysieke opslagmiddelen. Het houdt ook in dat er een snelle, betrouwbare én veilige netwerkverbinding voorhanden moet zijn. En het liefst ook redundant uitgevoerd, zodat storingen in het netwerk geen belemmering zijn.

Zwakke plekken in glasvezel?

Als het gaat om snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid, vormen glasvezelverbindingen de netwerkinfrastructuur bij uitstek. Op het onderdeel ‘veiligheid’ gaat Eurofiber nog een stap verder met de investeringen die het in zijn landelijk dekkend glasvezelnetwerk heeft gedaan. Een potentieel zwakke plek van een glasvezelinfrastructuur is de verbinding met het ‘gewone’ netwerk, bijvoorbeeld in een bedrijfsgebouw. Door die verbindingspunten te lassen, in plaats van te koppelen op een gewone manier, is het aftappen van data nagenoeg onmogelijk.

Het andere potentieel zwakke punt van een netwerkinfrastructuur is het feit dat bij veel carriers de netwerkkabels relatief eenvoudig op te sporen zijn, wat het weer makkelijker maakt om ze af te tappen. Eurofiber heeft vanaf het begin er echter voor gekozen om zijn landelijk dekkend netwerk volledig ondergronds aan te leggen om zo extra veiligheid te garanderen. Wat een organisatie aansluitend moet doen is het versleutelen van gevoelige data tijdens het transport.

Eurofiber is continu bezig om zijn dienstverlening te optimaliseren en om nieuwe proposities te ontwikkelen die aansluiten op de behoeftes van de klant. Netwerkbeveiliging maakt daar ook een belangrijk onderdeel van uit. Wilt u alvast in gesprek over dit onderwerp, om erachter te komen aan welke eisen uw infrastructuur dient te voldoen, neem dan contact met ons op.

Dit is een Lifeline artikel van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiveit. Eurofiber.nl/lifeline.