Eurofiber ‘verslimt’ glasvezelnetwerk door middel van SDN

Next Amsterdamse meisjes bedenken Smart City oplossingen Prev eBook: De cloud als integraal onderdeel van uw ICT infrastructuur Next

Netwerken die softwarematig worden aangestuurd en beheerd: Software Defined Networking (SDN). Het is geen verre toekomstmuziek meer. Eurofiber Nederland past deze geavanceerde technologie al toe in zijn landelijk dekkend glasvezelnetwerk.

Self Driving Network

‘Eigenlijk spreken wij liever van Self Driving Network’, zegt Jeroen van der Laan, software architect binnen het innovatieteam van Eurofiber. ‘Dat is immers het uiteindelijke doel. Wij voorzien een netwerkinfrastructuur die in grote mate automatisch kan reageren op bepaalde situaties en specifieke klantbehoeften op het gebied van bandbreedte. Dat gaat een stap verder dan het oorspronkelijke Software Defined Networking-principe. En het komt goed overeen met ons streven om een software empowered company te worden.’

Twee jaar geleden gestart

Op dit moment heeft Eurofiber al de nodige schreden gemaakt op het pad naar een SDN-infrastructuur, aldus Van der Laan. ‘Zo’n twee jaar geleden zijn wij gestart met gesprekken met diverse netwerkleveranciers over SDN, orchestration en netwerkautomatisering. Voor ons was het destijds duidelijk dat er een alternatief voor de traditionele manier van netwerkbeheer en -inrichting nodig zou zijn. De vraag naar meer bandbreedte en flexibiliteit in bandbreedte nam toen al toe. Met de traditionele technologieën is daar niet optimaal op in te spelen.’ Eurofiber past SDN op dit moment al toe om netwerkconfiguraties te automatiseren voor klantaanvragen en wijzigingen. Wat veel tijd scheelt en de kans op menselijke vergissingen verkleint.

Voorspellend vermogen

Jeroen van der Laan: ‘SDN is voor ons nu nog met name netwerkautomatisering. Met andere woorden: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat veranderingen in het netwerk – zoals bij nieuwe klantenaanvragen of storingen – geautomatiseerd worden. Het streven is om tot een slim netwerk te komen dat zichzelf kan aanpassen aan de actuele behoefte of situatie. Het netwerk moet in dat opzicht ‘autonoom opererend’ zijn. Op een gegeven moment gaat het wat mij betreft zover dat wij op basis van dataverkeergeschiedenis kunnen voorspellen wanneer en onder welke omstandigheden er in het netwerk iets moet worden gedaan.’

Stapsgewijs invoeren

Een concreet voorbeeld. Gebruikers van Google Maps krijgen bij het invoeren van een bestemming al direct te zien dat er op dat moment een betere route beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat er op dat moment grote verkeersdrukte is op de normale route. Met SDN is ongeveer hetzelfde te doen met het dataverkeer, legt Hessel Idzenga, manager design & architecture, uit. ‘Nu worden de beslissing over de routering van dataverkeer nog genomen op basis van de locatie van de verzender. Door SDN-technologie toe te passen, worden die beslissing gebaseerd op de actuele pieken in het dataverkeer én op de Quality of Service-eisen van de datastromen. Daar zijn wij overigens nog niet. SDN is iets dat wij stapsgewijs invoeren in de loop van de komende paar jaar. Want net als met alle andere nieuwe technologieën, maken wij continu de afweging of het voldoende positieve impact heeft op de stabiliteit en de kwaliteit van ons netwerk. Ons doel is om met dit soort innovaties uiteindelijk de efficiency, kwaliteit en de security van ons netwerk te verhogen.

Dit is een artikel van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiviteit. eurofiber.nl/lifeline.