eBook: Smart cities: Make IT Work

In een handzaam e-book heeft Eurofiber in kaart gebracht hoe gemeentebesturen nu al succesvolle smart city-projecten hebben opgezet. Een goed voorbeeld doet immers volgen.

Download eBook Download eBook
Next Cloudconnectiviteit met het gemak van een appstore’ Prev Opmars cloud computing maakt veilige netwerkverbindingen cruciaal Next

Onze steden groeien sneller dan ooit. Dat zorgt voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit, energievoorziening, veiligheid en duurzaamheid. Besturen, bedrijven en bewoners slaan de handen ineen om slimme oplossingen te vinden. Daarbij maken ze gebruik van toekomstgerichte technologie die een stad transformeert tot een smart city. Slimme mobiliteitsconcepten, efficiënte verkeerregelsystemen en intelligente stadsverlichting zijn daar enkele voorbeelden van.

Download eBook

Smart cities zijn allang geen toekomstmuziek meer. Er zijn al veel slimme steden en regio’s die inmiddels de volwassenheidsfase hebben bereikt. Wat u van deze eerste initiatieven kunt leren, is dat u niet vanuit één op zichzelf staand project moet denken. Een aanpak die bij veel gemeentes wél succesvol blijkt, is om vanuit een strategische visie aan de slag te gaan met de gedachte om grootschalig uit te rollen. Dat vraagt ook van gemeentes om vanuit een pilotfase, of vanuit een of concept, door te ontwikkelen naar een geïntegreerde aanpak binnen de gemeente, over de verschillende diensten heen. In een handzaam e-book heeft Eurofiber in kaart gebracht hoe gemeentebesturen nu al succesvolle smart city-projecten hebben opgezet. Een goed voorbeeld doet immers volgen.

Dit is een Lifeline eBook van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiveit. Eurofiber.nl/lifeline.