eBook: Netwerk beveiligen tegen cybercriminaliteit

Is uw WAN klaar voor de AVG? In dit eBook leggen we uit wat de kwetsbaarheden zijn in WAN, wat de mogelijke gevolgen zijn van een datalek en wat u zelf kunt doen om uw dataverbindingen te beschermen.

Download eBook Download eBook
Next Programmamanager Frank Vieveen over smart city Rotterdam Prev Opdroging IPv4-adressen staat innovatie in de weg Next

In dit eBook leggen we uit wat de kwetsbaarheden zijn in WAN, wat de mogelijke gevolgen zijn van een datalek en wat u zelf kunt doen om uw dataverbindingen te beschermen. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de overheid strenge eisen aan de manier waarop uw organisatie met persoonsgegevens omgaat. Binnen de muren van uw organisatie kunt u zelf maatregelen nemen om uw privacygevoelige data te beschermen. Daarbuiten is uw data overgeleverd aan de bescherming die het Wide Area Network (WAN) biedt.

Dit is een eBook van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiviteit. eurofiber.nl/lifeline.