Digitale infrastructuur is cruciaal voor smart mobility

Next Nederland is Europese koploper met digitale infrastructuur Prev De acht overwegingen voor slim verkeersmanagement Next

Smart mobility is dichterbij dan het lijkt. Nu al hebben steeds meer steden intelligente verkeersregelinstallaties. Experts verwachten dat in 2025 zelfrijdende auto’s een belangrijk deel van de automobiliteit voor hun rekening nemen. Voor smart mobility is een geavanceerde digitale infrastructuur nodig. Eurofiber speelt een belangrijke rol in deze ontwikkelingen.

De digitale transformatie komt de komende jaren in een stroomversnelling. Internet of Things (IoT) verbindt steeds meer apparaten met elkaar en met wereldwijde netwerken, de energievoorziening wordt volledig gedigitaliseerd, 3D printing decentraliseert productieprocessen en mobiliteit wordt slimmer. Deze ontwikkelingen hebben gemeen dat zij zeer hoge eisen stellen aan de capaciteit en kwaliteit van de digitale infrastructuur.

Neem zelfrijdende auto’s. Harold Smeeman, verantwoordelijk voor smart mobility innovaties bij Eurofiber, legt uit: ‘De camera’s die nodig zijn om de omgeving te scannen, verbruiken alleen al tussen de 20 en 40 Mb per seconde. Tel daarbij op radar, sonar, lidar en GPS en je komt op zo’n 4.000 GB dataverbruik per auto per dag. Dat zijn enorme hoeveelheden voor mobiele data- en telecommunicatienetwerken. Hiervoor is een forse uitbreiding van het netwerk nodig.’ Zelfrijdende auto’s communiceren met elkaar en met servers in centrale en decentrale datacenters. Dit gaat via antennes zoals we die nu al voor mobiele communicatie kennen. Harold: ‘Dit gaat straks via het 5G netwerk voor mobiele data- en telecommunicatie. Dat netwerk is in vergelijking met de huidige 4G-infrastructuur veel fijnmaziger. Daardoor is het aantal benodigde antennes aanzienlijk groter en zijn er decentrale datacenters op het netwerk nodig.’

Los van de capaciteit zijn ook snelheid, continuïteit en een extreem korte signaalvertraging (latency) van belang: ‘Zelfrijdende auto’s moeten onmiddellijk kunnen reageren en er moet altijd verbinding zijn. In de praktijk betekent dit dat alle antennes en servers straks door middel van een volledig redundant glasvezelnetwerk met elkaar verbonden zijn’, aldus Harold Smeeman.

Intelligente verkeersregeling

Intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s) zijn nu al in het straatbeeld te vinden. Steeds meer steden vervangen hun standaard verkeerslichten door installaties die rekening houden met het aanbod van verkeer. Harold Smeeman: ‘Deze installaties zijn een stuk geavanceerder dan opstellingen die met detectielussen werken, zodat zij veel beter in staat zijn de doorstroming te bevorderen en daarmee ook de uitstoot van de voertuigen te verminderen. Ook de IVRI’s zijn idealiter met elkaar verbonden door glasvezel vanwege de snelheid en capaciteit. Dit mede met het oog op toekomstige uitbreidingen van het aantal toepassingen van deze installaties.’

Samenwerking

Gezien het belang van zijn hoogwaardige digitale infrastructuur, is Eurofiber betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van smart mobility. In de European Automotive & Telecom Alliance (EATA) werken de automotive- en telecomindustrie samen aan smart mobility oplossingen. In het Nederlandse partnership Talking Traffic ontwikkelen het Ministerie van IenW, regio’s en marktpartijen samen nieuwe verkeerstoepassingen zoals de genoemde IVRI’s. In het Dutch Tulip Plan wordt gewerkt aan de ‘meest innovatieve corridor ter wereld’, waarin verschillende toepassingen voor smart mobility en smart logistics bij elkaar worden gebracht. Eurofiber heeft ook zitting in de zogeheten Toetstafel Truck Platooning: met elkaar verbonden vrachtwagens die op korte onderlinge afstand over de openbare weg rijden. De Toetstafel bundelt denkkracht en expertise van ondernemingen, overheden, onderwijsinstellingen en omgeving. Dit moet uiteindelijk ambitieuze én realistische initiatieven voor truck platooning opleveren.

Meer weten over smart mobility?

Wij vertellen u graag meer over smart mobility en helpen u met uw uitdagingen op het gebied van connectiviteit.

Neem contact met mij op

Gerelateerd aan dit artikel

Artikel
6 lessen uit de smart city praktijk

Er zijn een aantal cruciale succesfactoren voor een slimme stad. En die gaan vooral over samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen afdelingen van de gemeente, tussen de gemeente en de provincie en samenwerking met inwoners en het bedrijfsleven.

Dit is een Lifeline artikel van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiveit.[egg id=”16″]  Eurofiber.nl/lifeline.