Connectiviteit als basis voor een smart city

Next eBook: De succesformule voor een veilige ICT-infrastructuur Prev Zakelijk glasvezel biedt schaalbare en betrouwbare bandbreedte voor evenementen en huurders Next

In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden leven. Nederland zal tegen die tijd uitgegroeid zijn tot één grootstedelijk gebied. Deze ontwikkeling brengt grote economische groei met zich mee, maar zorgt ook voor maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de impact van het toenemend aantal inwoners op verkeersdoorstroming, de vraag naar woningen, de water- en energievoorziening en de CO2-uitstoot. Een smart city helpt de uitdagingen het hoofd te bieden.

Lees de brochure

Wij vertellen u graag meer over onze smart city aanpak en helpen u met uw uitdagingen op het gebied van connectiviteit.

Download brochure

Artikel
6 lessen uit de smart city praktijk

Er zijn een aantal cruciale succesfactoren voor een slimme stad. En die gaan vooral over samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen afdelingen van de gemeente, tussen de gemeente en de provincie en samenwerking met inwoners en het bedrijfsleven.

Artikel
Digitale infrastructuur is cruciaal voor smart mobility

Smart mobility is dichterbij dan het lijkt. Nu al hebben steeds meer steden intelligente verkeersregelinstallaties. Experts verwachten dat in 2025 zelfrijdende auto’s een belangrijk deel van de automobiliteit voor hun rekening nemen.

Dit is een Lifeline artikel van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiveit. Eurofiber.nl/lifeline.