Refnr. 48428

Incident Venlo NL-region Venlo - Roermond -Sittard NL

NL: Eurofiber ondervindt thans een storing op haar diensten in de regio Venlo - Roermond - Sittard NL. Een team van meettechnici is onderweg om onderzoek te verrichten naar de oorzaak en deze te verhelpen.

EN: Eurofiber currently has an incident on multiple services in the region of Venlo - Roermond - Sittard in The Netherlands. Technicians have been dispatched to find the issue and get it resolved.

Tijd gemeld:
Status: Opgelost

< Terug naar overzicht

Updates

NL: De aannemer laat weten dat alle lijnen zijn gelast, mocht u nog steeds problemen ondervinden, zou ik u willen vragen ons te bellen, Of te mailen : +31 20 799 0990 of NMC@Eurofiber.com. Graag met vermelding van uw ticketnummer en/of lijnbenaming. EN: Our contractor informed us that all fibers have been spliced, if you are still having problems, could you please call or mail us. +31 20 799 0990 or NMC@Eurofiber.com. Please provide us with your ticketnumber and/or circuit ID.

NL: De aannemer laat weten dat de laswerkzaamheden bijna zijn afgerond, zodra deze helemaal klaar zijn, zullen wij dit uiteraard Hier aangeven. EN: Our contractor informed us that the splicing has almost finished, when they are completely done, we will update the site again.

NL: Onze aannemer vertelde dat het binnen nu en een uur snel zou moeten gaan met het opkomen van de Verbindingen. We hebben al een aantal lijnen zien terug komen. ETR is nu 13:00 CET. EN: Our contractor informed us that within now and an hour a lot of links should have restored. We already saw a few links restore, ETR is now 13:00 CET.

NL: Aannemer liet ons weten dat we snel de eerste lijnen terug moeten zien komen, ETR voor alle vezels is op dit moment 12:00 CET. EN : Our contractor informed us, that the first links should start restoring soon, ETR for all fibers is 12:00 CET at this moment.

NL: De lassers zijn op dit moment op locatie, en onze aannemer liet weten nog extra lassers te hebben laten komen. Wat het totaal op 8 lassers brengt. Er kan over ongeveer een uur iets worden gezegd over een ETR volgens de aannemer. EN: The splicers are on site, and our contractor informed us that they brought in more splicers to speed things up. Bringing the total to 8 splicers. In about 1 hour from now, the contractor can give us an ETR he thinks.

NL- Update 6:39 de handhole zitten erin en de kabels zijn geplaatst en de vezels doorheen geblazen het lassen kan zo dadelijk beginnen. ENG-the handhole is in placed and the cables are placed and the fibers blown through and the engineers can start any moment with splicing.

NL- de werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door complicaties met de handhole deze past niet men gaat hiervoor een kleine variante gebruiken . ENG- the work has been delayed due to complications with the mandhol, this does not fit, a small variant will be used for this

NL-de engineers hebben de beide handholes in de grond geplaatst en de kabels zijn in de eerste handhole ingebracht ENG- the engineers placed both manhol in the ground and the cables were inserted into the first mandhol

NL-de engineers hebben alle beschadigde kabels verwijderd en zijn bezig met voorbereiden van herstel . ENG-the engineers have removed all damaged cables and are preparing for recovery

NL- de engineers hebben de alles vrij gegraven men gaat nu voorbereidingen treffen voor herstel. ENG-the engineers have dug everything free and they will now make preparations for recovery.

NL- door complicaties zijn de engineers nog steeds bezig met de graafwerkzaamhde. ENG- due to complications, the engineers are still busy with the excavation work

NL- onze engineers zijn nog steeds bezig met de graafwerkzaamhden. ENG- our engineers are still working on the excavation work.

NL- de engineers zijn op dit moment bezig met het vrijgraven waar de schade zich bevindt ENG- the engineers are currently excavating where the damage is located.

NL: De stroomleverancier heeft de kapotte kabel getraceerd en heeft de stroom van de kabel afgehaald zodat de aannemers veilig aan het werk kunnen. De grootte van de schade is bekend en het materiaal is onderweg om de schade te herstellen. Op dit moment is de hersteltijd nog niet bekend. EN: The power supplier has traced the broken cable and disconnected the power from the cable so contractors can get to work safely. The extent of the damage is visible and the material is on its way to repair the damage. No ETR yet.

NL: Meerdere aannemers zijn ter plekke alsook de stroomleverancier. Het vermoeden is dat er een stroomkabel ondergronds geknapt is en hierdoor zijn de buizen en kabels door weggesmoten. De stroomleverancier zal dit eerst moeten repareren zodat de aannemers daarna aan het werk kunnen. EN: Several contractors are on site as well as the electricity supplier. It is suspected that a power cable has snapped underground, causing the tubes and cables to melt away. The electricity supplier will first have to repair this so that the contractors can get to work afterwards.

NL: Op de vermoedelijke storingsplek ligt een bed van buizen welke niet in beweging te krijgen zijn zonder speciaal materieel. Dit materieel is nodig om het bed naar boven te krijgen zodat ze een buis kunnen gebruiken om te storing te traceren. Het materieel is aangevraagd aankomsttijd nog onbekend. EN: At the suspected fault location there is a bed of tubes which cannot be moved without special equipment. This equipment is needed to get the tubes above ground so they can use a tube to trace the fault. The equipment requested arrival time is unknown at this time.

NL: Onze aannemer vermoedt dat de schade zich onder de grond bevind en is nu proef sleuven aan het graven. Bovengronds is totaal niets waar te nemen. EN: Our contractor suspects that the damage is underground and is now digging trenches. There is absolutely nothing to be observed above ground.

NL: Onze aannemer vermoedt dat ze nu de schadeplek hebben kunnen localiseren, en ze komen uit in een nieuwbouw gebied. Ze gaan daar naar de kabel graven, als ze niet direct de schade met het oog kunnen waarnemen. EN: Our contractor informed is that they think they found the location of the fault, it is in a new housing development area. They will dig up the cables, if they cannot directly see the damage at the location.

NL: Onze aannemer komt steeds dichter bij de schadeplek, door constant metingen te doen. We realiseren ons, dat het heel lang duurt om de schadeplek te vinden. Maar we doen er echt alles aan, het schade punt zo snel mogelijk te vinden en indien nodig op te graven. EN: Our contractor is getting closer to the location of the cut, by constantly doing measurements. We are aware of the fact, that it is taking a long time to find the location of the cut. We are doing everything we can to find the location as soon as possible, and to dig it up if needed.

NL: Helaas is de schadeplek nog steeds niet gevonden, hopelijk word deze snel gevonden. Tevens is er op dit moment geen ETR. EN: Unfortunately we have still not found the location of the cut, we hope to find it soon. Also no ETR can be given at this time.

NL: Het lijkt er op dat niet alleen Eurofiber last heeft van deze schade, maar dat er nog een andere grote Telecom provider, Rond dezelfde tijd lijnen down heeft, we zijn nu ook met deze provider aan het checken. Tevens is de exacte schadeplek nog steeds niet gevonden, maar word er wel vordering gemaakt. EN : It looks like not only Eurofiber is affected by this cable damage, but another big Telecom provider also had links going down at the exact same time, we are currently checking with the provider. Unfortunately we still have not found the exact location of the damage, but progress is being made.

NL : Onze aannemer laat weten dat ze nog druk bezig zijn met meten, om de schade locatie te kunnen vinden. EN : Our contractor informed us, that they are still busy with the measurements to find the location of the damage.

NL: Onze aannemer is nog steeds druk bezig met het vinden van de schade plek, deze is nog niet gevonden. EN: Our contractor is still busy with locating the location of the fibre cut, this has not been found yet.

NL: Nieuwe metingen komen wederom uit in Reuver; opgeschaald met monteurs om schadeplek te vinden. EN: New measurements also show inssues in the city of Reuver, extra technicians dispatched towards the area

NL: Geen zichtbare schade te vinden op het tracé, er moeten nieuwe metingen verricht worden vanuit een nabijgelegen ondergrondse lasput om de schade te vinden EN: No visible damage or roadworks seen; new measurements from nearby handholes necessary to locate point of failure

NL: Metingen vanuit Venlo tonen vezels kapot in Reuver, monteurs onderweg naar locatie van de metingen. EN: Measurements show issue on cables in the city of Reuver; technicians heading for location of measurements.

NL: Verwchte aankomsttijd eerste monteur 02:48 uur EN: Estimated Time of Arrival of first technician is 02:48 hrs AM