Eurofiber 2017-09-22T07:05:47Z https://www.eurofiber.nl/feed/atom/ WordPress Eurofiber <![CDATA[Wat maakt de zakelijke glasvezelinfrastructuur zo hoogwaardig?]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3959 2017-09-21T07:31:35Z 2017-09-21T07:31:35Z 90% van zakelijk Nederland heeft toegang tot glasvezel. Waarom dient een zakelijke aansluiting aan zoveel meer eisen te voldoen dan een gemiddelde particuliere aansluiting? Wat maakt de zakelijke infrastructuur zoveel specifieker en zo hoogwaardig? Onafhankelijkheid Allereerst heeft glasvezel een zeer lange technische levensduur van minimaal 25 jaar, dus ben je als leverancier genoodzaakt om rekening […]

The post Wat maakt de zakelijke glasvezelinfrastructuur zo hoogwaardig? appeared first on Eurofiber.

]]>

90% van zakelijk Nederland heeft toegang tot glasvezel. Waarom dient een zakelijke aansluiting aan zoveel meer eisen te voldoen dan een gemiddelde particuliere aansluiting? Wat maakt de zakelijke infrastructuur zoveel specifieker en zo hoogwaardig?

Onafhankelijkheid

Allereerst heeft glasvezel een zeer lange technische levensduur van minimaal 25 jaar, dus ben je als leverancier genoodzaakt om rekening te houden met steeds hogere eisen en zwaardere toepassingen van bedrijven richting de toekomst. Dit om te voorkomen dat in een latere fase tegen hoge kosten opnieuw moet worden gegraven. Ook gaat men in de zakelijke markt steeds minder vaak akkoord met een beperkte keuzevrijheid. Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties hechten meer en meer waarde aan een toekomstvaste en open infrastructuur. Zo heeft de klant bij Eurofiber de vrijheid om zelf diensten en toepassingen toe te voegen aan de glasvezelverbindingen of om dit te laten doen.

Uptime

De zakelijke markt stelt meer en meer belang aan een zo hoog mogelijke uptime (beschikbaarheid) van het netwerk gedurende het hele jaar. Meestal komt dat neer op 99,9 procent. Met een tweede volledig gescheiden glasvezelroute zelfs op 99,98 procent met een minimale hersteltijd. Om dit te bewerkstelligen zorgt Eurofiber voor nauwkeurige monitoring van de vezel, zodat onderbrekingen direct kunnen worden gelokaliseerd en binnen maximaal 8 uur worden verholpen. Dit is natuurlijk alleen mogelijk wanneer de glasvezelleverancier beschikt over een volledig geregistreerd, digitaal, landelijk netwerk en het ‘netwerk monitoring team’ 24/7 stand-by is. Daarnaast bieden zakelijke glasvezelbedrijven de mogelijkheid tot redundantie: het aansluiten van een bedrijfspand via twee volledig gescheiden glasvezelkabels. En houden ze in de gaten dat er nooit gelijktijdig aan beide routes wordt gewerkt.

Aanleg

Er zit nog veel verschil in de manier waarop glasvezelleveranciers hun zakelijke netwerken aanleggen. Voor een optimale bescherming van de glasvezelkabels kiest Eurofiber ervoor om het netwerk volledig ondergronds, op minimaal 60 cm diepte te plaatsen. Hierdoor is het substantieel minder gevoelig voor verstoringen en invloeden van buitenaf. Het netwerk komt uitsluitend bovengronds op eindlocaties van de klant of op PoP locaties van het Ethernet- en IP-netwerk. Tevens zijn de op- en afritten en toegangen tot het netwerk ondergronds uitgevoerd. Naast de hoge beschikbaarheid biedt dit ondergrondse netwerk ook een hoge mate van veiligheid. Om data af te kunnen tappen, moet je fysiek de grond in, waar iedere glasvezelkabel is voorzien van een stevige mantelbuis. De vezels liggen gelast in ondergrondse lasputten (hand-holes) met waterdichte lasmoffen. Voor de meest optimale performance (of: laagste demping) worden  zo weinig mogelijk patches gebruikt en worden de glasvezels van begin tot eind gelast.

Snelheid

Ook aan de capaciteit van de glasvezelinfrastructuur wordt in de zakelijke wereld meer en meer waarde gehecht. De bandbreedtebehoefte blijft toenemen en vertraging wordt steeds minder geaccepteerd. De bandbreedte bij particulieren is maximaal 100 Mb/s up en down, maar in de zakelijke markt zijn vragen van 10 Gb/s redelijk standaard, en wordt zelfs om 100 Gb/s diensten gevraagd. Dat vergt de juiste systemen op de glasvezelinfrastructuur.

Dit zijn enkele voorbeelden van de hoge eisen die vandaag de dag gesteld worden aan de zakelijke glasvezelinfrastructuur. In de toekomst zullen de verwachtingen alleen maar toenemen en we gaan er bij Eurofiber dan ook alles aan doen om daar een leidende rol in te blijven spelen. Een optimale infrastructuur en professionele support organisatie vormen immers de basis voor een slimmere en efficiëntere inzet van middelen, door een permanente en betrouwbare uitwisseling en ongelimiteerde beschikbaarheid van data. Dit geeft de mogelijkheid oplossingen te bieden die van groot maatschappelijk en economisch belang zijn. Denk hierbij aan innovatieve zorg, digitaal onderwijs, veilige distributie van elektriciteit, mobiel verkeer en natuurlijk betrouwbaar internet.

The post Wat maakt de zakelijke glasvezelinfrastructuur zo hoogwaardig? appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[Dialoog met overheid en parlement essentieel voor netwerkuitbreiding Eurofiber]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3956 2017-09-22T07:05:47Z 2017-09-21T07:08:26Z Het glasvezelnetwerk van Eurofiber wordt continu uitgebreid en verbeterd. Maar voordat er een schop in de grond gaat om nieuwe kabels aan te leggen, moet een behoorlijk aantal zaken geregeld zijn. Hans van Leeuwen, Network Counsel bij Eurofiber, weet er alles van. Achter de schermen is hij voortdurend bezig om de uitbreiding van het glasvezelnetwerk […]

The post Dialoog met overheid en parlement essentieel voor netwerkuitbreiding Eurofiber appeared first on Eurofiber.

]]>

Het glasvezelnetwerk van Eurofiber wordt continu uitgebreid en verbeterd. Maar voordat er een schop in de grond gaat om nieuwe kabels aan te leggen, moet een behoorlijk aantal zaken geregeld zijn. Hans van Leeuwen, Network Counsel bij Eurofiber, weet er alles van. Achter de schermen is hij voortdurend bezig om de uitbreiding van het glasvezelnetwerk mogelijk te maken.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat gaat zeker op voor de aanleg van glasvezelverbindingen. “Denk bijvoorbeeld aan vergunningen voor het graafwerk. In Nederland zijn er circa 450 instanties die vergunningen op dat gebied verstrekken. Variërende van gemeenten tot provincies en Waterschappen”, legt Hans van Leeuwen uit. “Daaronder vallen ook nog aparte vergunningverlenende organisaties, zoals spoorbeheerder Prorail, Staatsbosbeheer en de diverse nutsbedrijven. Om de uitbreiding van ons glasvezelnetwerk soepel te laten verlopen, moeten wij met alle organisaties in gesprek blijven.” Normaliter vallen aanvragen van specifieke (graaf)vergunningen in het takenpakket van de aannemer die zijn werkzaamheden in opdracht van Eurofiber verricht. Toch blijft de rol van Eurofiber in dit proces ook heel belangrijk. Van Leeuwen vervolgt: “Je merkt dat niet iedere gemeente volledig op de hoogte is van hetgeen er speelt bij de aanleg van glasvezelverbindingen. Dat geldt ook voor bijkomende zaken, zoals het economisch belang van het netwerk voor de gemeente zelf. In zo’n geval helpt het als wij zelf met die betreffende gemeente in gesprek gaan. Wij leggen uit wat een dergelijk netwerk voor de gemeente kan betekenen en werken samen met de ambtenaren aan een passende oplossing ”waar iedereen tevreden mee is.”

Gesprekken met overheid en parlement

Van Leeuwen: “Eurofiber is niet alleen in dialoog met vergunningverlenende instanties. Wij praten ook met parlementsleden en vertegenwoordigers van ministeries. Dan gaat het om beïnvloeding en voorlichting. Ik zal een concreet voorbeeld geven: Er komt nog dit jaar een uitbreiding van de Wet Informatie-Uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netwerken (WIBON). Daarin gaat het onder andere om telecomnetwerken aangelegd voor 1 februari 2007, die niet in gebruik zijn op 1 januari 2018. De uitbreiding zou tot gevolg hebben dat die telecomnetwerken op verzoek pas verwijderd hoeven te worden op het moment dat er andere graafwerkzaamheden plaatsvinden en dus niet automatisch na tien jaar. De gemeente zou ons dan ook niet meteen precario belasting in rekening mogen brengen, indien de netwerken niet verwijderd worden. Wij proberen daar in gesprekken met de ministeries en Tweede Kamerleden momenteel de nodige nuancering in aan te laten brengen. Een glasvezelnetwerk is momenteel misschien nog onbenut, maar dat kan binnen afzienbare tijd anders zijn. Het zou kapitaalvernietiging zijn om zo’n netwerk te vroeg te verwijderen. Nog los van het feit dat het onnodige (graaf)overlast voor omwonenden en bedrijven veroorzaakt.”

The post Dialoog met overheid en parlement essentieel voor netwerkuitbreiding Eurofiber appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[Concurrentie zorgt voor innovatie]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3953 2017-09-21T07:30:01Z 2017-09-21T07:30:01Z Steeds meer aanbieders van breedbandnetwerken claimen tegenwoordig een ‘open netwerk’ te hebben. Wat zij daaronder verstaan, verschilt echter nogal. Dat maakt het lastig om te bepalen of het aanbod ook daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoet. Daarom beantwoordt Lex Wils, Manager Business Development bij Eurofiber, de negen essentiële vragen over het nut van open netwerken. […]

The post Concurrentie zorgt voor innovatie appeared first on Eurofiber.

]]>

Steeds meer aanbieders van breedbandnetwerken claimen tegenwoordig een ‘open netwerk’ te hebben. Wat zij daaronder verstaan, verschilt echter nogal. Dat maakt het lastig om te bepalen of het aanbod ook daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoet. Daarom beantwoordt Lex Wils, Manager Business Development bij Eurofiber, de negen essentiële vragen over het nut van open netwerken.

Wat is een open netwerk nu precies?

Een open netwerk betekent dat de fysieke infrastructuur gescheiden is van de diensten die erop kunnen worden aangeboden. Dat wil zeggen dat andere dienstenleveranciers (ook) gebruik kunnen maken van het netwerk en dat de netwerkleverancier het netwerk voor andere dienstenleveranciers openstelt.

Waarom is dat zo belangrijk?

Het aanleggen van een netwerk is een (hoge) investering die over een langere termijn moet worden terugverdiend. De dienstenwereld daarentegen verandert heel snel. Dat betekent dat dienstenleveranciers niet hoeven te investeren in een eigen netwerk, omdat zij gebruik kunnen maken van een bestaand netwerk. Het daarmee uitgespaarde geld kan worden gestoken in R&D en innovatie. Daarnaast betekent een open netwerk dat er ook gebieden die minder toegankelijk zijn voor één leverancier, eerder bediend kunnen worden. Er kan dan immers een combinatie worden gemaakt van de verschillende netwerkwensen in een gebied. Op een open netwerk kunnen zowel bedrijven, als GSM-masten en eventueel bruggen en sluizen worden aangesloten. In een gesloten model moet één leverancier de locatie van een nieuwe klant op zijn netwerk aansluiten. Echter, wanneer die klant wisselt van aanbieder, moet die nieuwe aanbieder weer een nieuwe, eigen netwerkaansluiting bouwen. Dat is verre van efficiënt.

Wat is het voordeel van een open netwerk?

Keuzevrijheid in diensten, prijs en kwaliteitsgarantie en innovatie door de aanwezigheid van concurrentie. Bij een gesloten netwerk, waarbij de infrastructuur en de diensten door één aanbieder worden geleverd, is er geen keuze. Valt de keuze op een andere leverancier, dan wordt men vaak eerst afgesloten. Of er wordt dubbel betaald, voordat de nieuwe aanbieder de klant kan aansluiten.

Ook is men afhankelijk van het dienstenaanbod van de leverancier en kan men alleen kiezen uit zijn specifieke aanbod. Terwijl de wereld, zeker op het gebied van connectiviteit en diensten, zoveel groter is. Bij een open netwerk hoeft men niet te wachten tot de leverancier eindelijk gaat investeren in R&D en kunnen alle beschikbare diensten afgenomen worden. Als er meerdere dienstenleveranciers zijn, komt de marktwerking van vraag en aanbod om de hoek kijken en dat heeft altijd een gunstige invloed op de dienstverlening voor de klant. Een dienstenleverancier weet dan namelijk dat een klant relatief eenvoudig kan overstappen naar een concurrent. Dat geeft de prikkel om zijn dienstverlening optimaal in te richten. Alle aandacht ligt op de dienst van die aanbieder. Dat kan ook, omdat hij zich niet hoeft te bekommeren om extensief onderhoud en beheer. Dat levert weer innovatie op.

Heeft de klant ook keuzevrijheid op infrastructuurniveau?

Ja, bij een goede netwerkprovider kan men zelf kiezen op welk niveau men in wil stappen. Zo kan men alleen een dark fiber (onbelichte glasvezel) afnemen, maar kan er ook gekozen worden voor DWDM, Ethernet of voor IP. Wat een klant kiest, ligt helemaal aan zijn eigen specifieke wensen en behoeften.

Waarom kiezen voor een open netwerk?

Innovatie gaat erg snel. Alleen daarom al is het onverstandig om de eigen innovatiemogelijkheden in handen te leggen van een partij met een gesloten netwerk. De keuze voor een breedbandnetwerk is niet gebaseerd op het hier en nu, maar op basis van de toekomst en de technologische ontwikkelingen en innovaties die het met zich meebrengt. In de dienstenwereld volgen de innovaties elkaar zo snel op dat we nu al weten dat de keuze die vandaag geboden wordt, over twee jaar achterhaald is. Men moet snel kunnen overstappen en vernieuwen indien dat nodig is. Dan is de flexibiliteit van een slim en open netwerk nodig.

Kan ons land niet naar één centraal open netwerk toe?

Het lijkt logisch, maar dat werkt innovatie tegen. Concurrentie zorgt ervoor dat organisaties blijven ontwikkelen en innoveren. Dat geldt ook op het gebied van infrastructuur. Daarnaast is het geen garantie dat de overheid zo’n centraal netwerk goed kan aanleggen en beheren. Je wilt niet dat onderhoud aan een glasvezelnetwerk waar de gehele Nederlandse maatschappij van afhankelijk is, uitgesteld wordt, omdat er even geen geld is of omdat er om electorale redenen even een andere prioriteit is. Het is belangrijk dat er stappen worden genomen als er vraag is en niet op het moment dat er geld beschikbaar is.

Kent een open netwerk ook nadelen?

Een open netwerk is geen ‘one stop shop’. Dat betekent dat een klant in sommige gevallen meerdere facturen krijgt, voor zowel de fysieke infrastructuur als de diensten. Niet voor iedere organisatie is dat duidelijk. De keuzevrijheid en onafhankelijkheid betekenen ook dat er niet altijd één aanspreekpunt is, waardoor het voor organisaties niet altijd direct duidelijk is wie zij moeten bellen in geval van een storing. Aan de andere kant werken veel netwerkleveranciers nauw samen met partners, als oplossing voor de ‘one stop shop’-wens van klanten. Vergelijk het maar met de energiemarkt. Daar sluit u een contract af bij een energieleverancier die u vervolgens een factuur stuurt, waarop ook een gedeelte wordt berekend voor het gebruik van de fysieke infrastructuur om de energie naar het huis of bedrijf te krijgen (het vastrecht).

Betekent een open netwerk dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het beheer ervan?

Nee, beheer en onderhoud van een glasvezelnetwerk is specialistisch werk en wordt door de eigenaar van dat netwerk zelf gedaan. Een klant maakt daarover SLA-afspraken met de netwerkleverancier. De mate van beheer ligt ook aan wat de klant afneemt. Als hij dark fiber afneemt die hij vervolgens zelf belicht, wordt alleen het fysieke netwerk onderhouden. Als een klant ook een dienst als Ethernet afneemt, dan wordt daarnaast ook deze apparatuur onderhouden.

Is een open netwerk eenvoudiger te hacken?

Gelukkig niet. De term ‘open’ zegt alleen iets over de manier waarop het netwerk wordt aangeboden aan de markt. Het betekent dat het netwerk wordt opengesteld voor diensten van concurrenten of partners. Het is belangrijk dat het glasvezelnetwerk zelf ‘state of the art’ is, volledig ondergronds ligt en gemonitord wordt, om bijvoorbeeld proactief storing te signaleren of om te signaleren of er geen ongeautoriseerde taps worden gezet.

Geen ongeautoriseerde taps? Zijn er ook geautoriseerde taps dan?

Sommige taps zijn verplicht vanuit de overheid. Als de overheid valide redenen heeft om het internetverkeer van iemand af te willen tappen (omdat diegene bijvoorbeeld wordt verdacht van illegale activiteiten), dan moeten netwerkleveranciers daar gehoor aan geven. Dat geldt alleen voor leveranciers die daadwerkelijk internettoegang leveren. Leveranciers die alleen een fysiek netwerk exploiteren, vallen niet onder die regels.

The post Concurrentie zorgt voor innovatie appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[De acht overwegingen voor slim verkeersmanagement]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3861 2017-08-22T06:42:58Z 2017-08-22T06:42:58Z In 2025 woont 70 procent van de bevolking in stedelijke gebieden. Dat maakt dat gemeenten steeds slimmer moeten worden om een optimaal leefklimaat voor burgers en bedrijven te kunnen garanderen. Een slimme gemeente gebruikt al haar intelligentie, kennis en kracht, en faciliteert partijen rondom een maatschappelijk probleem om tot een oplossing te komen. Maar waar […]

The post De acht overwegingen voor slim verkeersmanagement appeared first on Eurofiber.

]]>

In 2025 woont 70 procent van de bevolking in stedelijke gebieden. Dat maakt dat gemeenten steeds slimmer moeten worden om een optimaal leefklimaat voor burgers en bedrijven te kunnen garanderen. Een slimme gemeente gebruikt al haar intelligentie, kennis en kracht, en faciliteert partijen rondom een maatschappelijk probleem om tot een oplossing te komen. Maar waar liggen de voordelen voor gemeenten zelf?

Een smart city is een breed begrip waar verschillende definities voor bestaan. In dit artikel leggen we de nadruk op de verkeersmanagementuitdagingen in een gemeente. Door op een slimme wijze om te gaan met verkeersstromen in een stad, kan een optimale doorstroming worden bereikt. Niet alleen de weg- en waterwegengebruikers profiteren daarvan, ook voor gemeenten zelf zijn er talloze voordelen van dynamisch verkeersmanagement.

1. Kostenbesparing

Door de verschillende verkeersregelinstallaties (VRI’s) in een gemeente op elkaar aan te sluiten en centraal te beheren en besturen, kunnen manuren en kosten worden bespaard. Traditionele VRI’s ontberen een betrouwbare connectiviteit, waardoor apparatuur op locatie moet worden hersteld of onderhouden. Met een centrale controlepost kan veel onderhoud en beheer op afstand plaatsvinden.

Met een verbinding en beheer op afstand zijn incidenten efficiënter op te lossen. Ook is het mogelijk gegevens uit te wisselen om zo op een gehele weg/route de optimale verkeersstromen te bereiken. Het is hierbij van cruciaal belang dat bewuste data (zoals streaming videobeelden) snel en probleemloos de centrale bereiken. Om dat te kunnen garanderen is een snelle, stabiele netwerkverbinding essentieel.

2. Flexibiliteit

Met een verkeersplan waarin alle onderdelen met elkaar zijn gekoppeld, is het eenvoudiger om te reageren op situaties, zoals een ongeluk of werkzaamheden. Als verkeer moet worden omgeleid, kan er dynamisch worden gekozen voor de beste route. Die route kan op zijn beurt ook weer worden ingeregeld op een zwaardere verkeersstroom dan normaal. Daarnaast is het met een dynamisch verkeersmanagementsysteem – gekoppeld via een toekomstbestendige infrastructuur – eenvoudig om andere toepassingen, zoals camera’s (live situaties bekijken), toe te voegen.

3. Meer kennis

Hoe kunnen wij onze dienstverlening op het gebied van afvalophaal verbeteren? Hoe maken wij de stad beter bereikbaar? Hoe kunnen we de openbare verlichting duurzamer maken? Het is een greep uit de vraagstukken waar Nederlandse gemeenten mee te maken hebben.

Door het combineren van allerlei verschillende soorten data (uit sensoren, het verkeersmanagementsysteem, maar ook uit social media) krijgt een gemeente een enorme hoeveelheid aan onschatbare informatie. Met die informatie kunnen de ambtenaren vervolgens gedegen besluiten nemen. Maar een gemeente kan zich bijvoorbeeld ook een nauwkeurig beeld vormen van de manier waarop het verkeer zich door de stad beweegt en op welke momenten er op bepaalde locaties sprake is van verkeerspieken. Daar kan het verkeersplan vervolgens op worden aangepast.

Als er ook een directe koppeling bestaat met bijvoorbeeld de stadsverlichting, dan is het mogelijk om de wegen bij verkeersdrukte extra te verlichten. Verder kunnen parkeertarieven op die manier dynamisch worden bepaald en, niet onbelangrijk, dragen een betere doorstroom en een optimale verkeerspreiding direct bij aan de reductie van CO2-uitstoot.

4. Dynamischer

Een gemeente kan het verkeersmanagementsysteem ook op een intelligente manier koppelen met bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Bussen krijgen op die manier voorrang op spitsstroken en rijbanen zijn al naargelang de drukte bij te schakelen of af te kruisen. Zo is het mogelijk om het gebruik van openbaar vervoer te promoten en meer mensen uit de auto te krijgen. De gemeente kan hierdoor pro-actiever te werk gaan als het gaat om mobiliteit.

5. Veiligheid

Door VRI’s te koppelen aan camerasystemen is het mogelijk om meer overzicht te krijgen op kruis- en andere verkeerspunten. Ook zijn camera’s te gebruiken voor controle op het rijden door rood licht en werken ze snelheidsmatigend. Datzelfde effect wordt bereikt door een groene golf die tot stand kan komen door de koppeling van VRI’s door middel van een intelligent systeem.

6. Duurzaamheid

Met een dynamisch verkeersmanagementsysteem wordt de CO2-uitstoot aantoonbaar gereduceerd. Doordat het intelligente systeem zorgt voor een optimale doorstroming op weg en water, is er minder sprake van uitstoot van schadelijke stoffen. Zo is er een proefproject bekend, waarbij een gemeente een aantal opeenvolgende stoplichten op elkaar aansloot om de CO2-uitstoot op die locatie significant te reduceren.

7. Real time sturing

Er is steeds meer behoefte aan directe informatie op kruis- en knooppunten zelf. Door de toevoeging van camera’s met herkenning en ook sensoren aan de VRI’s kan real time informatie worden verkregen waarop gestuurd kan worden. Daarbij is het essentieel dat de juiste onderliggende infrastructuur een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid garandeert zodat uitbreidingen kostenefficiënt toegevoegd worden. Ook het slim gebruik van bestaande infrastructuur valt hieronder.

8. Open Data

Appbouwers vragen in toenemende mate om open data. Door bepaalde verzamelde data aan hen beschikbaar te stellen, helpt de gemeente mee bij de ontwikkeling van slimme apps en oplossingen voor burgers en bedrijven. Een mooi voorbeeld daarvan is het Citydashboard dat in Amsterdam is ontwikkeld. Daarop is bijvoorbeeld te zien of het openbaar vervoer op tijd rijdt, wat de luchtkwaliteit in de stad is en hoeveel plekken er nog vrij zijn in parkeergarages.

Bij drukke of wijd verspreide locaties (zoals sportvelden of evenementen) kan de bezoeker via apps begeleid worden naar de juiste parkeerplaats en of route daar naartoe. Zo worden opstoppingen weer voorkomen.

The post De acht overwegingen voor slim verkeersmanagement appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[Cloud en IoT zorgen voor explosieve groei glasvezel]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3842 2017-08-21T14:46:41Z 2017-08-21T14:46:41Z Cloud computing en Internet of Things-toepassingen zorgen de komende jaren voor een explosieve groei van het mondiale dataverkeer. Hierdoor stijgt ook de behoefte aan snelle en betrouwbare connectiviteit op basis van glasvezelverbindingen. Dat voorspellen diverse marktonderzoekers. Eerst maar eens wat cijfers. Het marktonderzoeksbureau IDC stelt dat er over twee jaar wereldwijd al 25,6 miljard IoT-apparaten […]

The post Cloud en IoT zorgen voor explosieve groei glasvezel appeared first on Eurofiber.

]]>

Cloud computing en Internet of Things-toepassingen zorgen de komende jaren voor een explosieve groei van het mondiale dataverkeer. Hierdoor stijgt ook de behoefte aan snelle en betrouwbare connectiviteit op basis van glasvezelverbindingen. Dat voorspellen diverse marktonderzoekers.

Eerst maar eens wat cijfers. Het marktonderzoeksbureau IDC stelt dat er over twee jaar wereldwijd al 25,6 miljard IoT-apparaten actief zijn, variërende van sensoren voor dijkbewaking tot slimme stoplichten en auto’s met internetverbinding. Dat aantal komt in 2020 op maar liefst 30 miljard uit.Intel-Data

Al die IoT-hardware zorgt voor een flinke toename van het dataverkeer. De Amerikaanse chipmaker Intel heeft becijferd dat een slimme fabriek over drie jaar bijvoorbeeld 1.000.000 GB data per dag genereert. Een zelfrijdende auto stuurt, volgens Intel, over drie jaar dagelijks zo’n 4.000 GB data naar cloudplatforms, terwijl een ‘slim ziekenhuis’ 3.000 GB voor de rekening neemt. Om het geheel in perspectief te plaatsen: de gemiddelde menselijke internetgebruiker is in 2020 goed voor gemiddeld 1,5 GB per dag aan dataverkeer.

Een deel van die datacommunicatie zal over circa drie jaar al via de eerste 5G-netwerken verlopen. Verwacht wordt dat die opvolger van de huidige 4G-standaard voor mobiele data- en spraakcommunicatie vanaf 2020 zijn intrede doet. 5G biedt een lage latency gekoppeld aan hogere snelheden en lager stroomverbruik. Die eigenschappen vereisen ook een snelle en betrouwbare ‘vaste’ netwerkinfrastructuur, zoals die wordt geleverd door glasvezelverbindingen. In de Verenigde Staten zijn diverse grote operators, zoals AT&T en Verizon, al druk bezig met het verglazen van hun vaste netwerkverbindingen om ze op die manier ‘5G-klaar’ te maken.

The post Cloud en IoT zorgen voor explosieve groei glasvezel appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[Cloud goed vertegenwoordigd bij regionale datacenters]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3760 2017-07-18T07:30:59Z 2017-07-17T14:47:31Z Cloud computing wint sterk aan populariteit door zowel de financiële voordelen als de nodige flexibiliteit. Stabiele, snelle en veilige verbindingen plus een betrouwbaar en flexibel datacenter zijn daarbij de belangrijkste bouwstenen. Veel organisaties hebben inmiddels de overstap gemaakt van een eigen ICT-infrastructuur – met servers tot softwarelicenties en gegevensopslag – naar een cloud computing model. Twee […]

The post Cloud goed vertegenwoordigd bij regionale datacenters appeared first on Eurofiber.

]]>

Cloud computing wint sterk aan populariteit door zowel de financiële voordelen als de nodige flexibiliteit. Stabiele, snelle en veilige verbindingen plus een betrouwbaar en flexibel datacenter zijn daarbij de belangrijkste bouwstenen.

Veel organisaties hebben inmiddels de overstap gemaakt van een eigen ICT-infrastructuur – met servers tot softwarelicenties en gegevensopslag – naar een cloud computing model. Twee onderdelen zijn daarbij van groot belang: de netwerkverbinding en het datacenter van waaruit de cloud ICT wordt aangeboden.

Netwerkverbinding als nieuwe levenslijn

Om met de netwerkverbinding te beginnen: via de connectie met de buitenwereld, in dit geval het datacenter van de cloud provider, loopt voortaan alle ICT. De data en applicaties moeten zo snel mogelijk, zonder haperingen én volledig beveiligd van en naar de cloud provider gaan. De netwerkverbinding wordt de nieuwe levenslijn van organisaties. Bespaar daarom niet op de verbinding en kijk ook naar de toekomstbestendigheid van het netwerk.

Glasvezelnetwerken zijn bij uitstek geschikt voor cloud computing. Niet alleen door de snelheid (nu al tot 100 Gb/s met gelijke up- en downloadsnelheden), maar ook door de gegevensversleuteling die een dergelijk netwerk kan bieden.

Datacenter bij u in de buurt

De tweede bouwsteen van cloud computing is het datacenter van waaruit de cloud provider opereert. Het liefst is een datacenter niet al te ver verwijderd van de klantlocatie. De oplossing hiervoor is het ‘regionale datacenter’, op relatief geringe afstand van de afnemer. Regionaal wil in dit geval niet zeggen dat de mogelijkheden en de capaciteit beperkt zijn. Deze datacenters doen niet onder voor hun tegenhangers in bijvoorbeeld Amsterdam.

Dit is de reden waarom Eurofiber Group niet alleen een landelijk dekkend glasvezelnetwerk aanbiedt, maar ook (via zijn dochteronderneming Dataplace) investeert in regionaal opererende datacenters. Een voorbeeld daarvan is de recente overname van Datacenter Arnhem, waarmee het aantal regionale Eurofiber-datacenters op drie komt: Arnhem, Rotterdam en Utrecht.

Verlengstuk van de ICT-afdeling

Het grote verschil tussen internationale datacenters en de regionale datacenters zit hem in de mate van aandacht die klanten krijgen. Bij de grote internationale datacenters draait alles om schaalgrootte. Middelgrote organisaties lopen zo het risico niet meer dan een ‘nummer’ te zijn. Een regionaal datacenter is echter in staat om klanten desgewenst de nodige extra aandacht en ondersteuning te bieden, waardoor het functioneert als een verlengstuk van de ICT-afdeling.

The post Cloud goed vertegenwoordigd bij regionale datacenters appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[Vraag naar snelle 100 Gb/s verbindingen stijgt explosief]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3753 2017-07-18T07:43:04Z 2017-07-18T07:11:51Z De vraag naar snelle glasvezelverbindingen neemt explosief toe in Nederland. Dat komt doordat steeds meer organisaties hun ICT vanuit de cloud betrekken. Klanten van Eurofiber vertrouwen voor deze ultrasnelle verbindingen op ons toekomstbestendige en landelijk dekkende netwerk.  Wat netwerkverbindingen betreft, is er anno 2017 voor elk wat wils. Welke het best bij een organisatie past, hangt […]

The post Vraag naar snelle 100 Gb/s verbindingen stijgt explosief appeared first on Eurofiber.

]]>

De vraag naar snelle glasvezelverbindingen neemt explosief toe in Nederland. Dat komt doordat steeds meer organisaties hun ICT vanuit de cloud betrekken. Klanten van Eurofiber vertrouwen voor deze ultrasnelle verbindingen op ons toekomstbestendige en landelijk dekkende netwerk. 

Wat netwerkverbindingen betreft, is er anno 2017 voor elk wat wils. Welke het best bij een organisatie past, hangt van de huidige (en toekomstige) ICT-behoeften af. Aangezien het gebruik van cloud computing toeneemt, is de netwerkverbinding in alle gevallen echter van cruciaal belang. Het cloud model houdt immers in dat applicaties via externe datacenters worden afgenomen. Ook wordt de bedrijfsdata daar veelal opgeslagen. Het cloud model stelt daarmee ook hogere eisen aan de stabiliteit én de veiligheid van de netwerkverbinding.

Investeren in sneller netwerk

Enkele jaren geleden waren netwerkbindingen met snelheden van 100 Gb/s slechts voor enkele grote organisaties weggelegd. De behoefte aan dergelijke snelheden was daarbij ook nog gering.

Inmiddels heeft de opmars van cloud computing gezorgd voor een grotere vraag naar deze snelle (glasvezel)verbindingen. Eurofibers netwerk is optimaal toegerust om aan de stijgende vraag naar netwerksnelheden tot zelfs 100 Gb/s te voldoen. Aangezien die vraag in de toekomst alleen maar toe zal blijven nemen, investeert Eurofiber continu in het upgraden van zijn netwerkinfrastructuur.

Een dergelijke upgrade bestaat uit het opvoeren (met een factor 5) van de capaciteit van circa 300 km van Eurofibers landelijk dekkende optische transmissie netwerk. Hiervoor investeert Eurofiber in een nieuwe generatie Infinera-hardware (‘XTC- 2E). Het voordeel van deze optie is allereerst dat er gebruik kan worden gemaakt van de huidige glasvezelverbindingen. Daarnaast, en niet onbelangrijk, kan Eurofiber door deze upgrade snellere diensten leveren, zoals meervoudig 100 Gb Ethernet.

De upgrade zal naar verwachting nog voor het einde van het derde kwartaal van 2017 zijn afgerond. De gehele operatie wordt uitgevoerd zonder dat de bestaande klanten van Eurofiber daar hinder van ondervinden.

Soorten netwerkverbindingen

Er bestaan diverse soorten netwerkverbindingen. De belangrijkste hebben wij voor u uitgelicht:

  1. Dark fiber staat voor onbelichte glasvezel. Met dark fiber plaatsen organisaties zelf belichtingsapparatuur op hun verbinding. Dit type verbinding wordt vaak gebruikt om enorme hoeveelheden data, tot 100 Gb/s of meer, te transporteren waarbij organisaties zelf bepalen wat de bandbreedte wordt.
  1. DWDM staat voor Dense Wavelenght Division Multiplexing. DWDM wordt gebruikt voor alle datacommunicatieprotocollen, zoals Ethernet, Fiber Channel, SDH en niet-gecomprimeerde video. Elke dienst gaat over een eigen lichtpad, wat WDM zeer veilig maakt. De combinatie van WDM-technologie en glasvezel maakt snelheden tot 1,6 Tb/s mogelijk waarmee organisaties voldoende datatransportcapaciteit hebben voor de meest veeleisende toepassingen.
  1. Ethernet technologie wordt al jaren gebruikt om kantoren, medewerkers en datacenters veilig met elkaar te verbinden. Op basis van het ethernet protocol kan een virtueel privé netwerk worden ingericht voor het veilig transporteren van ICT-diensten zoals internet, telefonie en video. In combinatie met glasvezel kunnen er snelheden tot 5 Gb/s worden gerealiseerd.
  1. Coax, ook wel kabel genoemd, wordt vooral gebruikt voor internet, televisie, radio en telefonie in de consumentenmarkt. Per regio is meestal maar één kabelaanbieder aanwezig, waardoor organisaties beperkte keuze hebben.
  1. DSL staat voor Digital Subscriber Line. In tegenstelling tot glasvezel heeft DSL geen standaard symmetrische bandbreedtes en kan het maximaal snelheden tot 50 Mb/s (VDSL) realiseren. DSL wordt veelal gebruikt door kleine en middelgrote organisaties.

Meer weten over de mogelijkheden van veilige en snelle netwerkverbindingen voor uw klanten? Download het eBook.

The post Vraag naar snelle 100 Gb/s verbindingen stijgt explosief appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[Regio Utrecht zet in op slimme stad en regio]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3682 2017-06-08T13:10:56Z 2017-06-08T09:10:04Z Slimme mobiliteit, slim gebruik van gegevens en slimme mensen Eurofiber participeert in nationale projecten, waarbij we bedrijven, steden en things voorzien van hoogwaardige digitale infrastructuur voor het creëren van een smart society. Samen met onder meer Economic Board Utrecht werken we bijvoorbeeld aan het Internet of Things initiatief in regio Utrecht. Vier vragen aan Heerd […]

The post Regio Utrecht zet in op slimme stad en regio appeared first on Eurofiber.

]]>

Slimme mobiliteit, slim gebruik van gegevens en slimme mensen

Eurofiber participeert in nationale projecten, waarbij we bedrijven, steden en things voorzien van hoogwaardige digitale infrastructuur voor het creëren van een smart society. Samen met onder meer Economic Board Utrecht werken we bijvoorbeeld aan het Internet of Things initiatief in regio Utrecht. Vier vragen aan Heerd Jan Hoogeveen, domeinmanager Slim (Diensteninnovatie) van de Economic Board Utrecht, als het gaat om (de gevolgen van) digitalisering.

Hoe zet de Economic Board Utrecht (EBU) zich in voor de slimme stad én regio?
Hoogeveen: “Als EBU geloven we dat economische groei in de regio Utrecht te realiseren is door ons te richten op ontwikkeling van groene, gezonde en slimme initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen als het gaat om digitalisering en slimme mobiliteit. Hiervoor brengen we overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar en maken we waar nodig gebruik van onze financiële instrumenten om nieuwe initiatieven te ontplooien en bestaande initiatieven te versterken. Binnen het domein Slim richt ik me daarbij op thema’s als open en big data, slimme mobiliteit en een gezond startupklimaat.”

“Een mooi voorbeeld daarvan is het Internet of Things, waarin wij infrastructuurpartijen als Eurofiber en The Things Network met de Hogeschool Utrecht samenbrachten. Zodat die in hun opleidingen hun studenten bijna letterlijk kunnen aansluiten op het IoT-netwerk om zo oplossingen voor bijvoorbeeld zorginstellingen te ontwikkelen.”

Je noemt slimme mobiliteit als thema. Waarom gaan de ontwikkelingen op dat gebied nu zo snel?
“Een van de oorzaken hiervan is naar mijn idee de toenemende druk op de regio: tot 2050 groeit het aantal huishoudens in de regio met 42%. Dit vraagt om oplossingen op gebieden als luchtkwaliteit, afval, gezondheid, maar zeker ook mobiliteit. Dat los je niet op met extra asfalt, daar zijn ook ICT-oplossingen voor nodig. Tegelijkertijd vinden er grote technologische ontwikkelingen plaats. Denk aan de zelfrijdende auto: Een paar jaar geleden stonden mensen nog met verbazing te kijken naar de eerste zelfrijdende auto’s van Google. De verwachting was toen dat dergelijke auto’s pas rond 2030 op de weg zouden komen. En anno 2017 rijden ze al op rond!”

Ook Eurofiber volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en speelt een actieve rol in de steering committee van de European Automotive Telecom Alliance. De bedrijven in deze alliantie faciliteren de plannen voor de uitrol van een Europees netwerk waarmee zelfrijdende auto’s de weg op kunnen. Met het open glasvezelnetwerk van Eurofiber, dat zich uitstrekt over de Benelux, bieden ze een belangrijke basis voor de inzet van zelfrijdende auto’s.

Wat is een voorbeeld in de stad Utrecht?
“Een concreet voorbeeld is de gebiedsontwikkeling van de Utrechtse Merwedekanaalzone. De komende jaren zal daar veel nieuwe woningbouw plaats vinden. De gemeente denkt nu al na over de impact daarvan op de mobiliteit van de gehele stad. Eén van de voorwaarden om alles in goede banen te leiden is bijvoorbeeld het aanleggen van een digitale infrastructuur voor de te bouwen woningen.”

Wat betekent de digitale transitie op de werkvloer?
“Wij zien dat digitale transitie in de maatschappij er ook toe leidt dat nagenoeg alle werknemers straks een ‘gevoel voor ICT’ moeten hebben. De digitale transformatie in de economie vraagt om mensen met de juiste digitale vaardigheden voor vrijwel ieder bedrijf en vrijwel iedere functie. In een samenwerkingsverband van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken we aan oplossingen om de vaardigheden van medewerkers beter aan te laten sluiten op de eisen die aan hen gesteld worden.”

“Op kortere termijn praat je over het her- en bijscholen van mensen om hen geschikt te maken voor het vervullen van ICT-vacatures. En voor de langere termijn ontwikkelen wij initiatieven voor primair en voortgezet onderwijs waardoor kinderen al in een vroeg stadium kennismaken met ICT en computational thinking. In dat kader willen wij er ook voor zorgen dat de curricula van MBO, HBO en WO beter aansluiten op de vraag vanuit de markt. Dit sluit ook goed aan bij het Eurofiber initiatief Smart City challenges for girls om basisschoolmeisjes in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor technologie in de digitaliserende samenleving. Digitale transformatie raakt iedere organisatie en iedere werknemer, overal ter wereld. Door er goed op in te spelen kunnen Utrecht en Nederland hier een economische kans van maken.”

The post Regio Utrecht zet in op slimme stad en regio appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[CEO’s: The Internet of Things is cruciaal voor organisaties]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3706 2017-06-15T11:34:52Z 2017-06-15T11:31:46Z De opmars van ‘connected devices’ (ook bekend als ‘The Internet of Things’, IoT) lijkt onstuitbaar. Wij transformeren in een snel tempo naar een Smart Society waarin alles en iedereen onderling verbonden is. Volgens een recent onderzoek van het gezaghebbende tijdschrift The Economist zien CEO’s wereldwijd daar nu al de voordelen van. Veel bedrijven zien nu […]

The post CEO’s: The Internet of Things is cruciaal voor organisaties appeared first on Eurofiber.

]]>

De opmars van ‘connected devices’ (ook bekend als ‘The Internet of Things’, IoT) lijkt onstuitbaar. Wij transformeren in een snel tempo naar een Smart Society waarin alles en iedereen onderling verbonden is. Volgens een recent onderzoek van het gezaghebbende tijdschrift The Economist zien CEO’s wereldwijd daar nu al de voordelen van.

Veel bedrijven zien nu al een positief resultaat van IoT-initiatieven die zij in een vroeg stadium hebben ontplooid. Tegelijkertijd blijkt dat directies van diezelfde organisaties hadden verwacht dat die ‘payback’ sneller zou gaan. Het zijn twee conclusies uit de IoT Business Index 2017, uitgevoerd door de onderzoekstak van het Britse tijdschrift The Economist. Het rapport is hier te downloaden (24 pagina’s, 1 Mb, PDF). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van chipfabrikant ARM en ICT-concern IBM.

Aan het wereldwijd uitgevoerde onderzoek van The Economist Intelligence Unit (EIU) hebben 413 ‘senior business leaders’ en 413 ‘C-level executives’ uit verschillende sectoren meegedaan. In geografische termen: 30 procent van hen zit in Europa, 30 procent in Noord-Amerika, 30 procent in Azië (inclusief Australië) en 10 procent is gevestigd in het Midden-Oosten en Afrika. Nog een aardig detail: EIU heeft ook diepte interviews afgenomen met zeven ‘C-level executives’, waaronder Philips-topman Jeroen Tas.

“De meerderheid van de door ons bevraagde CEO’s geloven dat de toepassing van IoT-technologieën cruciaal is voor het bedrijfssucces op langere termijn”, aldus de EIU-onderzoekers in hun rapport. Dat vertaalt zich al direct naar de resultaten die IoT-projecten bij de respondenten hebben opgeleverd. Een kwart van hen zegt dat het de organisatie een ‘nieuwe golf van innovatie’ heeft opgeleverd doordat de daarmee vergaarde data hen ‘betere inzichten’ heeft gegeven.
Economist4

Kosten en topmanagement

De implementatie en het gebruik van IoT-technologieën gaan echter niet altijd van een leien dakje, aldus het rapport. De grootste hobbels of belemmeringen hebben een ‘praktisch gehalte’, zo stellen de EIU-onderzoekers. De grootste obstakels? De hoge investeringen (IoT-infrastructuur) en de zorgen over de security- en privacy-aspecten. Ook blijkt de (te) geringe kennis over IoT bij het topmanagement hier en daar nog een belemmering te zijn.
Economist1

 ‘Meer in IoT investeren’

Alle belemmeringen ten spijt, zeggen de door EIU ondervraagde managers dat zij de komende drie jaar hetzelfde of meer zullen gaan investeren in IoT-projecten.
Economist3

The post CEO’s: The Internet of Things is cruciaal voor organisaties appeared first on Eurofiber.

]]>
0
Eurofiber <![CDATA[Kies het cloud platform dat bij u past]]> https://www.eurofiber.nl/?p=3597 2017-07-25T10:47:55Z 2017-04-13T10:38:14Z Amazon Web Services (AWS) is naast Microsoft Azure een van de grootste publieke cloud platformen ter wereld. Wereldwijd zetten Airbnb, Netflix en IMDb de computing resources van het AWS platform in voor hun dienstverlening. Ook de Nederlandse zakelijke markt maakt volgens Amazon steeds meer gebruik van AWS.

The post Kies het cloud platform dat bij u past appeared first on Eurofiber.

]]>

Amazon Web Services (AWS) is naast Microsoft Azure een van de grootste publieke cloud platformen ter wereld. Wereldwijd zetten Airbnb, Netflix en IMDb de computing resources van het AWS platform in voor hun dienstverlening. Ook de Nederlandse zakelijke markt maakt volgens Amazon steeds meer gebruik van AWS.

Welk publieke cloud platform het beste bij uw organisatie en workloads past, komt uiteindelijk neer op de specifieke eisen die u stelt en hoe het platform voor de organisatie kan werken. Of dat nu een AWS, Microsoft Azure of een multiple cloud oplossing is. Met onze Secure Cloud Connect dienstverlening zorgen wij voor de meest directe en veilige weg ernaar toe.

Azure vs AWS

Om u te helpen in het keuzeproces voor een cloud platform download u hier een beknopte vergelijking tussen Amazon AWS en Microsoft Azure.
Download button: Azure vs AWS

The post Kies het cloud platform dat bij u past appeared first on Eurofiber.

]]>
0