Eurofiber Internet Dienst – informatie over snelheden

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een beleidsregel opgesteld over internetsnelheden. In die beleidsregel geeft de ACM invulling aan de verschillende internetsnelheden die internetaanbieders volgens de netneutraliteitsverordening kenbaar moeten maken voor zowel nieuwe als bestaande contracten van zakelijke eindgebruikers.

Snelheid

Snelheid van een verbinding wordt uitgedrukt in de hoeveelheid data die per seconde getransporteerd kan worden over deze verbinding. Eurofiber levert standaard een internet dienst in verschillende snelheden van 50 Mb/s tot en met 10 Gb/s. De gecontracteerde snelheid van de door Eurofiber geleverde verbinding bepaalt de maximaal te leveren Internet Snelheid. De Internet dienst wordt altijd symmetrisch geleverd. Bij een symmetrische verbinding is de upload snelheid gelijk aan de download snelheid. Met Upload wordt bedoeld; de verbinding of het verkeer van afnemer naar het internet toe, met download wordt bedoeld; de verbinding of het verkeer van het internet naar afnemer.

Overboekte verbindingen

Van overboeking is sprake als een dienst, een bandbreedte of beschikbaarheid gedeeld wordt met meerdere afnemers. Eurofiber kent ruimschoots meer capaciteit toe op haar diensten dan dat er gebruik van wordt gemaakt door haar afnemers. Internet is in zichzelf echter een overboekte dienstverlening. Het internet is een open netwerk waar alle gebruikers gezamenlijk gebruik van maken.

Economisch belang

Internet wordt steeds belangrijker voor het economisch verkeer. Eurofiber adviseert om vooraf een inschatting te maken van de financiële schade bij uitval van een verbinding, en op basis daarvan een overweging te maken of een redundante verbinding wenselijk is. Eurofiber kan redundante verbindingen leveren om een hoge beschikbaarheid te garanderen.

Gegevens over de Internet Snelheid

Type snelheid Toelichting Meten
Geadverteerde snelheid De maximale gecontracteerde snelheid inclusief pakket overhead Zie ‘maximale snelheid’
Maximale snelheid De maximale snelheid is 100% van de gecontracteerde snelheid (inclusief pakket overhead) In 1 van de 10 metingen moet deze snelheid beschikbaar zijn
Normaliter beschikbare snelheid 100% van de gecontracteerde snelheid (inclusief pakket overhead) In 8 van de 10 metingen moet deze snelheid beschikbaar zijn
Minimale snelheid 20% of hoger van de gecontracteerde snelheid In alle metingen moet deze snelheid beschikbaar zijn