#

5 manieren om de aanleg van glasvezel te versnellen

Solide digitale infrastructuur

Toegang tot snel internet is een voorwaarde voor krachtige economische groei. Dat staat in de Europese Digitale Agenda. Toch neemt de aanleg van digitale infrastructuur vaak meer tijd, moeite en investeringen in beslag dan strikt noodzakelijk is. 5 manieren om de aanleg te versnellen.

1. Eenduidige afspraken voor vergunning en leges

Gemeenten hebben tot doel om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor wonen en werken te creëren. Hiervoor zijn openbare elektronische communicatienetwerken onmisbaar. Toch is er geen eenduidige aanpak voor de aanleg hiervan. Alle gemeenten (393) zijn autonoom en kunnen dus zelf bepalen hoe de vergunningprocedure in elkaar steekt en hoe hoog de leges zijn die in rekening worden gebracht. De verschillen zijn groot. Gemiddeld bedragen de gemeentelijke kosten (die meer omvatten dan alleen maar de leges) zo’n 10-20 procent van het totale kostenplaatje voor de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk.

2. Uniform systeem voor vergunningaanvragen

Veel gemeenten zijn nog niet zover dat het mogelijk is om digitaal een vergunning aan te vragen. Onder de gemeenten die dat wel bieden, wordt een grote diversiteit aan systemen gebruikt. Digitalisering is niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer, door het achterwege blijven van papieren bijlagen. Door gebruik van verschillende systemen, moeten netwerkleveranciers bij ieder aanlegtraject veel extra uitzoekwerk verrichten. Het is efficiënter wanneer een eenduidig systeem met eenduidige regels wordt opgesteld.

3. Beter gebruik model-telecomverordening VNG

De VNG heeft een model-telecomverordening opgesteld en laten toetsen. De verordening wordt gedragen door de telecomsector en is beschikbaar gesteld aan de Nederlandse gemeenten, maar wordt weinig gebruikt. Gemeenten stellen vaak zelf een verordening op die in de praktijk vaak in strijd met de Telecommunicatiewet blijkt te zijn. Hierdoor moet de provider bezwaar indienen tegen iedere afgegeven vergunning die daardoor op zichzelf in strijd is met de wet. Eurofiber pleit ervoor dat iedere Nederlandse gemeente de VNG-modelverordening overneemt en vervolgens in het gemeentelijke handboek kabels en leidingen de lokale procedures beschrijft.

4. Juiste toepassing van herstraat- en degeneratietarieven

In principe moet de netwerkleverancier het straatwerk in oude staat herstellen, maar een gemeente mag ook besluiten om dat zelf te doen. Dat kost over het algemeen meer en komt wel voor rekening van de netwerkleverancier. De VNG heeft herstraattarieven vastgesteld en afgesproken met de telecomsector, maar gemeenten passen de methodiek van die tarieven niet goed toe, waardoor deze onnodig hoog worden. Ook krijgen leveranciers te maken met degeneratiekosten, kosten die moeten worden betaald omdat de wegverharding  in kwaliteit zou afnemen door  graafwerkzaamheden. Vaak staan deze kosten niet in verhouding tot de werkelijke degeneratie, zeker niet als de VNG richtlijnen verkeerd wordt toegepast.

5. Betere samenwerking tussen publieke en private organisaties

Lokale overheden en telecomorganisaties zouden nog meer met elkaar moeten gaan samenwerken aan de Digitale Agenda. Meer investeren is nodig, maar ook efficiënter investeren. Door een wildgroei aan regels en tarieven wordt het voor telecomaanbieders minder interessant om te investeren in de aanleg van glasvezel. Als we als Nederland voorop willen blijven lopen, moeten gemeenten hun beleid, tarieven en systemen uniformeren.

laat reacties zien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.